Reč varoš je mađarskog porekla i u doslovnom prevodu znači „grad” (mađ. város). Ova reč je široko odomaćena u srpskom jeziku i često se upotrebljava za grad srednje veličine, a blizak mu je i pojam varošica, koja predstavlja mali grad ili prelazno naselje između sela i grada, najčešće sa trgovištem. Ekvivalent u engleskom govornom području je town, odnosno u ruskom городской посёлок. Termin varoš u političko-administratrivnom smislu u mnogim državama označava specifičan status samog naselja koje se nalazi na administratrivnom prelazu između grada i sela.

Reč varoš može biti i deo imena nekih naselja:

A može biti i sastavni deo složenijih naziva pojedinačnih naselja i područja: