Википедија:Seminarski radovi/Arhiva/Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu/Geometrija (prvo)

Ime kursa
Geometrija
Ustanova
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
Nastavnik
[[User:Tauromahija|]]
Tema
Datumi kursa
2015-11-25 00:00:00 UTC — 2016-01-01 00:00:00 UTC
Približan broj studenata-urednika
0

Grupa studenata druge godine Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu će pisati članke u okviru predmeta Geometrija. Molimo Vikipedijance da im NE PREBACUJU članke u druge imenske prostore, i da im ponude pomoć u uređivanju.

Unos počinje 30.11.2015. Rok za izradu je 30.12.2015. Predlozi za korekciju i ocenjivanje će se obaviti nakon toga, a najdalje do kraja semestra.

Predmet: Geometrija, druga godina

Profesor: Tijana Šukulović

Šablon za unose: {{MATF2015}}

Na kraju perioda za unos, članke će pregledati Korisnik:AxeAdam20.

Pravila unosa uredi

Studenti će pisati nove članke. Dopuna postojećih članaka je dozvoljena uz prethodnu konsultaciju sa nastavnikom (studenti treba da predlože članak za dopunu i veličinu/vrstu dopune).

Za izradu članka, studenti će moći da ostvare najviše n bodova i to:

  1. Izbor teme (da li je pogodna za enciklopedijski članak, koliko je interesantna i originalna)- do n bodova
  2. Pravopis i tekst (da li je tekst pisan enciklopedijskim stilom, da li ima gramatičkih grešaka i grešaka u kucanju) - do n bodova
  3. Struktura i veličina članka (da li je članak podeljen na smislene celine, da li ima uvodni deo, kako su formatirani odeljci. Minimum je 3 podnaslova uz podnaslov za reference i spoljašnje veze i veličina 5000 bajtova) - do n bodova
  4. Multimedijalni fajlovi (da li su ubačene slike, video snimci i drugi multimedijalni fajlovi u članak, kako su formatirane i da li imaju info-kutijicu; da li su ubačene sopstvene slike na Ostavu i korišćene u članku. Minimum je dve fotografije ili druga multimedijalna fajla po članku) - do n bodova
  5. Reference i spoljašnje veze (da li članak sadrži reference i spoljašnje veze, jesu li ubačene pomoću šablona {{reflist}}, da li su reference adekvatne, da li (i koliko) spoljašnjih linkova je stavljeno u članak i jesu li adekvatni. Minimum je dve reference i dve spoljašnje veze)- n bodova

Materijal za pomoć pri uređivanju uredi

 
Uvod u slobodne licence
 
Dobro došli na Vikipediju
 
Uređivanje Vikipedije
 
Ilustrovanje Vikipedije
 
Najčešće greške studenata i kako ih izbeći (ceo)Student Dodeljeno Pregledano
Vlsim Poluravan, Uparujući hip
Grulas Primeri afinih preslikavanja ravni: Translacija, rotacija, refleksija, skaliranje i smicanje
JelenaZaza Vikipedija:Seminarski radovi/Primeri afinih preslikavanja ravni: Translacija, rotacija, refleksija, skaliranje i smicanje
Naca20 Bezijerove krive
BojanV03 Mebijusova traka
Ivke11080 Vikipedija:Seminarski radovi/Platonova tela (pravilni poliedri)
Trancelestial Hiperboloid
MiaSandra Afina transformacija
Sunema Vikipedija:Seminarski radovi/Upisani i spolja pripisani krugovi trougla
Kredenac95 Problem umetničke galerije
MKov Mebijusova traka
Icomir Geometrijski fraktali - Hilbertova i Peanova kriva u ravni i prostoru
RedFox20 Bezjeove krive
Pljosan20 Bezijerove krive
Tasjenka95 Centar mase
Fr1sk Vikipedija:Seminarski radovi/Platonova tela (pravilni poliedri)
Asdfgh223 Mebijusova traka
VidoMladenovic De Kasteljau algoritam i algoritam za povećanje stepena krive
Zeljkosevic Vikipedija:Seminarski radovi/Optička svojstva elipse, hiperbole i parabole
Anja95Geom Inverzija u odnosu na krug
SMadzar
GEOMETRIJA RAS Ojlerovi i Tejt-Brajanovi uglovi
Leonardov Libido Vikipedija:Seminarski radovi/Problem umetničke galerije
Vuki1995
Mladjan1995 Geometrijski fraktali - Hilbertova i Peanova kriva u ravni i prostoru
Your Padre Trohoida, Cikloida
Luka Zivanovic Konusni presek
Sneza-95 Opisan krug
Ttijanaa Opisan krug