Gasovod je vrsta cevovoda koji služi za transport i prenošenje gasova za gorivo sa jednog na drugo mesto, tj. od mesta proizvodnje do potrošača. Danas je mreža gasovoda veoma dobro razvijena, naročito na mestima odakle se crpi zemni gas (Rusija, Magreb, Bliski istok, Kanada, SAD i dr).

Nadzemni gasovod

Najduži gasovod u Evropi i svetu je Jamal, koji se pruža od zapadnog Sibira di Nemačke na dužini od 4.196 km.

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd