General-ađutant (rus. Генерал-адъютант) je bio vojno zvanje, a kasnije svitovsko zvanje i dužnost u ruskoj vojsci. Zvanje je ustanovio Petar Veliki za lica koja su bila stariji ađutanti pri imperatoru, general-feldmaršalu, pri njihovim pomoćnicima, i pri generalima armija.

General-ađutant pri imperatoru je bio na čelu Ratne kancelarije, a pri general-feldmaršalu i njihovim pomoćnicima je ispunjavao ađutantske obaveze i rukovodio poslovima štaba.

Od 1808. godine zvanje general-ađutanta je postalo počasno zvanje viših činova koji su se nalazili u sviti imperatora. Činovi su davani generalima armija i general-poručnicima (rus. Генерал-лейтенант). To zvanje je davano i drugim višim vojnim činovima za njihove zasluge.

Vidi još uredi