Dvor je izraz koji označava domaćinstvo, tj. porodicu, sluge i članove svite [sh] nekog monarha ili plemića. Kroz istoriju se na dvorovima razvila složena hijerarhija među članovima, odnosno protokol, a dvorovi su služili kao središte državne uprave. Dvorovi su obično imali sjedišta u zgradama koje su se veličinom, raskošću ili na neki drugi način razlikovale od ostalih, običnih zgrada, pa takve zgrade predstavljaju sinonim sa izrazom „dvor” (vidi: dvorac).

Literatura Uredi