Државна администрација или државна управа, или, понекад једноставно, администрација или управа, је израз под којим се подразумевају све или редовне активности које врши нека држава, односно појединци - државни службеници, функционари или намештеници, и институције (државни органи; државне агенције) које их обављају. С обзиром да се те делатности врше у јавном интересу.

Државна управа се у савременим земљама традиционално сматра делом извршне власти, иако је неки теоретичари сматрају засебним. Начин организације, делатности и методе рада државне управе се разликују од земље до земље, зависно од социое-економским или политичким приликама, али и државном уређењу; тако у некој земљи може постојати више државних управа са различитим овластима (нпр. федерална и државне управе); најнижа разина државне управе се назива локална управа или локална самоуправа.