Moderno brodsko kormilo
Avionsko kormilo

Kormilo je uređaj na brodu, čamcu, podmornici ili avionu koji služi za određivanje i održavanje smera, odnosno za upravljanje u smeru levo-desno.

Delovi kormilaУреди

Kormilo se sastoji od struka, glave, lista i pete kormila.

  • Struk kormila je gornji, pojačani deo kormila, koji na samom vrhu ima ili suženje na koji se natakne rudo kormila ili ojačanje u koji se rudo uvuče. Kod većih brodova i podmornica, struk se uvlači u unutrašnjost broda gde se spaja sa uređajem za okretanje kormila.
  • Glava kormila je sam vrh struka kormila, koji je kod čamaca najčešće ojačan da bi se sprečilo habanje i oštećenja.
  • List kormila je deo kormila koji usmjerava brod, odnosno preko kojeg struji vodena masa tokom plovidbe. Izrađuje se od drva ili od gvožđa. Drvena kormila se izrađuju iz više delova, a metalna iz jednog komada.
  • Peta kormila je donji deo kormila koji je ojačan da bi se sprečila pucanja i oštećenja kormila.

LiteraturaУреди