Dinastija Oranje-Nasau

Dinastija Oranje-Nasau je drevna plemićka porodica poreklom iz centralne Nemačke.

Dinastija Oranje-Nasau
OsnivačVilem I Oranski Ćutljivi

Od kada je Vilem Nasau nasledio posede svog rođaka Renea de Šalona pripada višem evropskom plemstvu. Kada se dinastija Oranje smrću Vilema III Oranskog (Vilem III od Engleske) ugasila, njegov frizijski nećak iz ogranka dinastije Oranje-Dic je spojio imena Oranje i Nasau. Od tada se koristi naziv dinastija Oranje-Nasau. Iako se 1890. ova dinastija sa Vilemom III Holandskim po muškoj liniji ugasila, Vilhelmina, Julijana i Beatriks sa sinovima i unucima spadaju u dinastiju Oranje-Nasau, a ne u dinastije njihovih muževa Meklemburg-Šverin niti Lipe-Bisterfeld kao ni plemićke porodice Amsberg. Najstariji predak je Uplih, grof Idštajna u okolini Visbadena. Ulrih je bio i grof Lauenburga na reci Lana, a umro je 1124. Sledeći grof je bio Henrik Nasau (oko 1189 — oko 1250) kojeg je nasledio Valram i koji je svojim brakom sa naslednicom Kunigunde van Belike nasledio grofoviju Nasau.

Na dan 17. decembra 1255. feudalni posed je podeljen između Valrama Laurenburškog s jedne strane (oko 1145 — 1198) koji je postao grof Nasaua, Idštajna, Visbadena i Vajlburga i Otoa s druge strane, koji je postao grof Nasau-Zigena, Dilenburga i Bajlštajna. Dva ogranka su zaključila dinastijski sporazum kojim jedni drugima ustupaju nasledstvo u slučaju izumiranja muške linije. Na taj način je Luksemburg 1890. prešao u ruke Valrama kada se Otoova grana ugasila.

Zamkovi

uredi

Hendrik Bogati je sagradio zamak Dilenburg. Takođe se u Dicu nalazio zamak, tj. dom porodica Nasauovih, a kasnije isto tako i u Zigenu, Hadamaru, Idštajnu, Vilburgu, Otvajleru, Sarbrikenu, Uzingenu i Merenbergu. Svaki od ovih naziva mesta predstavlja zasebnu granu dinastije Nasau, kao na primer Nasau-Dilebnurg, Nasau-Bajlštajn, Nasau-Dic, Nasau-Zigen, Nasau-Vilburg. Većina ovih grana se ugasila.

Sin Hendrika Bogatog, Hendrik II Nasau je bio oženjen Matheldom od Helrea i dobili su nekoliko sinova među kojima su Valram (oko 1220 — oko 1260) i Oto (umro oko 1289) nasledili, a kasnije i raspodelili posede svog oca. Dinastija Oranje-Nasau je nastala istorijski gledano sa Otoom. Oni su Otooska tj mlađa linija dinastije Nasau. Godine 1403. Engelbreht Nasau-Dilenburg se oženio bogatom naclednicom Joanom Polanenskom. Tako je nemačka grana (Otonška) Nasauovih nasledila posede Bredu, Polanen i Lek, a kasnije za vreme vladavine njegovog sina Engelberta Nasaua Brede i grofoviju Antverpen. Od tada, uz dva kratka prekida, dinastija Nasau igra veliku ulogu u Holandiji.

Spoljašnje veze

uredi