Dunavska škola

Donauschule - Herbergssuche und Vermählung.JPG

Dunavska škola (nem. Donauschule или Donaustil) je umetnički pravac koji se razvio u bavarsko-austrijskom Podunavlju iz perioda od oko 1500. do 1535. godine. Stil ove škole proizašao je iz dela Luke Kranaha Starijeg. Karakteristični su do detalja precizni pejzaži, podređenost ljudske figure, bajkovito raspoloženje i gotovo romantična igra svetlosti. Najznačajniji predstavnici Dunavske škole bili su Albreht Altdorfer i Volf Huber.