Entomologija (od grč. ἔντομος, bukvalno prevedeno „koji je izdeljen ili segmentisan“, tj. „insekt"; i grč. -λογία, nauka) je biološka nauka koja se bavi proučavanjem insekata. Entomologija je nauka određena taksonom, tako da se u okviru nje mogu proučavati morfologija, anatomija, sistematika, ekologija, biologija ponašanja, sociobiologija i ostale biološke discipline. Naučnik koji se bavi entomologijom naziva se entomolog.

Entomološka zbirka (insektarijum)
Profesor entomologije Toomas Tammaru sa svojom kolekcijom

Spoljašnje veze

uredi