Enureza ili nevoljno mokrenje je poremećaj u kontroli bešike koji se sastoji u ponavljanju mokrenja tokom dana ili noći u krevetu ili odeći, posle 4 ili 5 godina života, kada bi dete trebalo već da kontroliše mokrenje. Pošto se enureza češće javlja noću nego danju, ovaj poremećaj se češće naziva i noćno mokrenje (enuresis nocturna).[1]

Noćno mokrenje
Posteljina nakvašena nevoljnim mokrenjem
Klasifikacija i spoljašnji resursi
Specijalnostpsihijatrija, psihologija

Epidemiologija

uredi
Morbiditet

Većina dece nekontrolisano mokra noću (enuresis nocturna, 85%), a žnačajno manje u toku dan (enuresis diurna, 15%). Kod 10-15% dece sa ovim poremećajem postoji nekontrolisana defekacija (enkopreza). Smetnje uglavnom nastaju do puberteta.

Starost

Noćno mokrenje se javlja kod:

 • oko 15% dece uzrasta od 5 godina,
 • oko 10% dece uzrasta od 7 godina i
 • oko 2% dece uzrasta od 15 godina.

Iz ovih podataka vidimo da broj dece sa noćnim mokrenjem opada sa uzrastom, što se dovodi u vezu sa sazrevanjem centralnog nervnog sistema.

Polne razlike

Noćno mokrenje je tri puta češće učestalije kod dečaka nego kod devojčica.

Etiopatogeneza

uredi

ONevoljno mokrenje noću (noćno mokrenje) predstavlja stanje u kojem dete, nakon četvrte ili pete godine života, ne može kontrolisati upravo započeti proces mokrenja u toku sna, iako nema vidljivih problema u funkcionisanju odgovornih organa.[2]

Oblici

Noćno mokrenje delimo prema vremenu nastanka i vremenu trajanja na:

 • primarno — kada dete od rođenja nije prestajalo da mokri i
 • sekundarno — kada je dete imalo „suvi period“ od najmanje šest meseci.

Kao najčešči uzroci nastanka noćnog mokrenja navode se: biološki (nasledni), organski, funkcionalni i psihogeni činioci.

Biološki uzroci — nasleđe

Biološki uzroci odnose se na porodičnu sklonst ka nekontrolisanom mokrenju.Oko 75% dece sa enurezom ima rođaka prvog stepena koji ima ili je imao isti poremećaj tokom detinjstva.

Organski uzroci

Organski uzroci uključuju postojanje poremećaja urinarnog trakta. Organski uzroci mogu biti:

 • oštećenje donjeg dela kičmene moždine,
 • urođene malformacije genitourinarnog trakta,
 • infekcija urinarnog trakta,
 • šećerna bolest
Funkcionalni uzroci

Najvažniji funkcionalni uzroci koji dovode do stanja noćnog mokrenja su:

Psihogeni uzroci

Psihološki uzroci nastanka noćnog mokrenja su usko povezani sa strukturom ličnosti enuretičnog deteta, njegovim navikama, psihodinamikom porodice, ali i sa dešavanjima u neposrednoj okolini deteta, koja mogu da budu „pokretački mehanizam“ (engl. trigger) koji dovodi do pojave noćnog umokravanja. Iz prethodnog možemo veoma lako zaključiti da sledeći psihološki razlozi mogu da prouzrokuju stanje noćnog mokrenja: hiperaktivnost (ADHD sindrom), Stres, habitualna polidipsija (pijenje iz navike) i stimulisanje negativnog ponašanja.

Dijagnoza

uredi

Dijagnoza enureze se postavlja, an sonovu anamneze, ako se nekontrolisano mokrenje javlja redovno (barem dvaput nedeljno) tokom dužeg perioda (par meseci).

U dijagnostici neophodno je isključiti organska oboljenja urotrakta i centralnog nervnog sistema, koje obuhvata i urodinamsko ispitivanje.

Lečenje

uredi

Lečenje se sastoji iz tri dela:

 • Sprovođenje dijetetsko-higijenskog režima življenja i poštovanja opštih pravila tretmana,
 • Sprovođenje vežbi za maturaciju CNS, relaksaciju, stabilizovanje pažnje, razvijanje imaginacije,
 • Primena medikamentozne terapije.

Tokom lečenja potrebno je mnogo strpljenja sa roditeljima koji su obično vrlo zabrinuti za svoju decu.

Prognoza

uredi

Prognoza enureze je u najvećem broju slučajeva povoljna jer prestaje tokom odrastanja, odnosno, deca je prerastu do pubereta.

Izvori

uredi
 1. ^ Ovaj članak ili njegov deo izvorno je preuzet iz Rečnika socijalnog rada Ivana Vidanovića uz odobrenje autora.
 2. ^ „Preuzeto iz knjige Noćno Mokrenje uz saglasnost autora Prof. dr Miodraga Stošljevića”. 

Spoljašnje veze

uredi
Klasifikacija
Spoljašnji resursi Molimo Vas, obratite pažnju na važno upozorenje
u vezi sa temama iz oblasti medicine (zdravlja).