Erudita je sinonim za učenog, obrazovanog, načitanog čoveka, sklonom dubokom razmišljanju, dedukciji i kontemplaciji. Reč potiče od prideva „eruditan“ (lat. eruditus), što znači „načitan“, „učen“.

Osoba se smatra eruditom ukoliko čitanje i puko poznavanje činjenica prati duboka kontemplacija, koja poništava sirovost i površnost znanja. Postoji bitna distinkcija između osobe koja zna, koja poseduje doslovno znanje, ima sposobnost puke reprodukcije informacija i erudite. Osoba koja se smatra eruditom obično poseduje opšte obrazovanje i sklona je kritičkom razmišljanju i logičkom zaključivanju. Određene oblasti poznaje na osnovu konkretne literature ali i kroz čitanje velikog broja knjiga, koje su povezane sa tom temom, upoređivanjem različitih stanovišta, ličnim istraživanjem.

Kolokvijalno, izraz se može upotrebiti da opiše osobu koja poznaje različite oblasti povezane sa opštom kulturom, ali može imati i uže značenje. Erudita pravnik pored poznavanja zakona ima uvid u društveno-istorijski kontekst zakona i može poznavati zakone u drugim kulturama. Eruditom se smatra i osoba koja je izvrstan stručnjak u više oblasti, izvrstan poznavalac više nauka. Italijanski pesnik Đakomo Leopardi je bio erudita, on je čitao i proučavao književne klasike i bio pod uticajem brojnih filozofa. Srpski psihijatar Vladeta Jerotić takođe se može smatrati eruditom, u svojim književnim delima i psihoterapiji primenjuje znanja iz psihoanalize, medicine i teologije.