Železnička pruga

Železničku prugu čini jedan ili više koloseka, koji spajaju službena mesta, po kojima se kreću železnička vozila. Prema širini koloseka pruga može biti:

Železnička pruga

Sastav

uredi

Železnička pruga je specifični put kojim se obavlja železnički saobraćaj. Pod pojmom pruga u širem smislu reči podrazumeva se gornji i donji stroj pruge, objekti izgrađeni na njoj, pružni pojas i određeni vazdušni prostor nad kolosekom. Kolosek se sastoji od šina i pragova. Pragovi povezuju šine, koje čine kolosek. Šine su postavljene vertikalno na pragove koji se postavljaju u jednakim razmacima. Šine su tirfonima i žabicama spojene sa pragovima. Spajanje koloseka vrši se pomoću skretnica.

Glavni parametri

uredi
  • širina koloseka
  • osovinsko opterećenje (maksimalni dozvoljeni teret)
  • najveća dozvoljena brzina

Regulacija saobraćaja i signalizacija

uredi

Sva kretanja na železnici, pod kojima se podrazumeva saobraćaj vozova ili vožnja drugih vozila, manevrisanje i druga kretanja, moraju se odvijati sigurno, bezbedno i uredno. Da bi se ovo postiglo, neophodno je ostvariti dobro, blagovremeno i sigurno sporazumevanje među radnicima koji upravljaju ovim kretanjima, odnosno koji neposredno izvode kretanja po železničkom putu. Regulacija saobraćaja vrši se signalima. Na prugama velikih brzina koristi se direktna signalizacija u kabini mašinovođe, kao i automatska povratna informacija o stanju voza (signalni sastavi vozova velike brzine, kao npr. ETSC). Kako bi se saobraćaj na pruzi odvijao nesmetano i sigurno za sve učesnike u njemu, pri ukrštanju pruga sa drumskim saobraćajem postavljaju se rampe, opremljene znakom ili svetlosnom signalizacijom. Rampe sa polubranicima ili branicima koriste se na prugama gde je intenzitet saobraćaja veoma gust i gde su brzine veće.

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi