Županija je naziv za administrativno-teritorijalnu jedinicu na čijem čelu se nalazi župan.

Županije u Mađarskoj

Preteča ovakvog teritorijalno-političkog organizovanja bile su srednjovekovne slovenskežupe“, a srednjovekovna Kraljevina Ugarska je županijsku teritorijalnu organizaciju takođe preuzela od lokalnih Slovena. Nakon pada srednjovekovne Ugarske, županijska teritorijalna organizacija je postojala i u habzburškoj Kraljevini Ugarskoj (koja je uključivala i Hrvatsku) i u vazalnoj osmanskoj Kneževini Transilvaniji, a kasnije, nakon 1918. godine, i u Kraljevstvu SHS i nezavisnoj Kraljevini Mađarskoj. Tokom Drugog svetskog rata, Nezavisna Država Hrvatska je bila podeljena u „velike župe”. Danas županijska teritorijalna organizacija postoji u Hrvatskoj i Mađarskoj, dok Hrvati u BiH kantone Federacije BiH takođe nazivaju „županijama”.