Zastava Herceg-Bosne

Zastava bivše Hrvatske Republike Herceg-Bosne danas se koristi kao zastava Zapadnohercegovačkog kantona i Kantona 10. Od 1996. do 2000. godine je korištena i kao zastava Posavskog kantona. Zastava Herceg-Bosne je varijacija hrvatske zastave i od nje se razlikuje samo po grbu, koji je varijacija hrvatskog grba, na malo drugačijem štitu i sa zlatnim tropletom na vrhu.

Zastava Herceg-Bosne

Odlukom Ustavnog suda Federacije BiH od 20. novembra 1997. i 19. februara 1998, upotreba zastave kao simbola kantona je proglašena neustavnom. Od tada je samo u de facto upotrebi. Ustavni sud je to presudio zajedno sa odlukom o neustavnosti imena (Hercegbosanska županija) kantona (sa obrazloženjem, da ni jedan njegov dio ne uključuje područje Hercegovine).