Zasjeda je strategija kojom se osmišljeno uz elemente iznenađenja izvršava napad sa skrivenog položaja. Napadač postavlja zasjedu sa ciljem da žrtvu iznenadi tamo gdje ga ona ne očekuje. Prilikom planiranja zasjede, napadač vodi računa o elementu iznenađenja, kretanju žrtve, izboru mjesta za zasjedu, kamuflaži, vidljivosti, vremenu, jačini neprijatelja, i drugim stvarima koje utiču na ishod.

Životinjsko carstvo uredi

U životinjskom carstvu zvijeri i insekti prilikom lova postavljaju zasjedu svom plijenu. Neke životinje su razvile prirodan sistem kamuflaže koji koriste u lovu da bi žrtvu neočekivano uhvatile. Zasjedu najčešće postavljaju životinje koje na otvorenom ne bi mogle da uhvate svoj plijen.

Lov uredi

Postavljanje zasjede je jedna od lovačkih strategija. U lovu na krupniju divljač lovci koriste takozvane čeke u kojima se sakrivaju i čekaju da zvijer naiđe.

Vojska uredi

Zasjeda je jedan on važnijih elemenata vojne taktike.

Spoljašnje veze uredi