Zemljanik (lat. supam Zemlenyk), je istorijska su oblast koja je nastala u srednjem vijeku kao posebna upravna cjelina banovine Bosne. Obuhvatala je dio prostora između rijeke Vrbasa na istoku, Sane na zapadu i Lijevča polja na sjeveru. Centralni dio župe zauzimao je prost oko današnje Banja Luke. Zemljanik se u istorijskim izvorima prvi put pominje 1287. godine u povelji srpskog bana Prijezde Prvog, gdje ban daje u miraz župu Zemljanik svojoj ćerki i njenom mužu Stefanu Baboniću, sa svim svojim selima i kmetovima.

Položaj i istorija

uredi

Župa Zemljanik je bila najseverozapadniji dio srednjovjkovne Banovine Bosne, zauzimala je prostor od Vrbasa, te Majdana, Kmećana, Vilusa, Hazića, Pavića, Sokolova na domak Sane, Stražica, Orahovljana i Ponikvi (Ponora), sa drute strane.[1] Župa se graničila sa zapadne strane sa župom Sanom, dok se sa južne strane graničila sa dijelovima župa Luke i Banica, na istoku sa župom Vrbanja, te sjeveroistoka sa župom Glaž.

U vrijeme doseljavanja Slovena na Balkansko poluostrvo, prostor župe Zemljanik naselili su Srbi, pa je župa bila u sastavu Srbije do 10. vijeka, kada je vlast preuzela Vizantija, a zatim se vratila ponovo u okrilje srpske države pod vođstvom kralja Konstantina Bodina. Posle smrti kralja Bodina župa prelazi u ruke Ugara, pa Vizantije do 1188. godine. Od vremena Kulina župa postaje čvršće vezana za Banovinu Bosnu.[2]

Sa jačanjem i širenjem posjeda plemićke kuće Babonić, koji su gajili pretenzije prema slivu Vrbasa, ban Prijezda Prvi Kotromanić radi jačeg diplomatskog položaja sklapa bračne veze između njegove ćerke i prvorođenog sina bana Babonića Trećeg, Stefana. Tako se u istorijskim spisima župa se prvi put pominje u darovnici bana Prijezde, 8. maja 1287. godine, kada ban daje u miraz župu Zemljanik svojoj ćerki i njenom mužu Stefanu Baboniću.[3]

U ime Svete Trojice i nerazdeljivog im jedinstva. Mi Prijezda, uz Božju saglasnost ban bosanski, svim Hristovim vjernicima upućujemo pozdrav u spasitelju svih. Pošto se ono što čine i sprovode vladari sa velikom snagom uvjek mora poštovati od strane vjernih podanika, odista želimo da se, ovom ispravom, svima da na znanje da smo, svjesnom namjerom i željom našeg srca, onako kako priliči da otac učini voljenom sinu, i uz dobru volju naših sinova Stjepana, Prijezde i Vuka, te takođe uz saglasnost velikaša i vlastele naše države, izvjesnu našu zemlju, to jest čitavu župu zvanu Zemljanik, sa svim što se od nje dobija i što joj pripada, sa selištima i selima i sasvim ljudima koji u njima žive i koji će se tamo okupiti, dali, darovali i dodelili najdražem našemu zetu i sinu u Bogu, a prvorođenom sinu plemenitog i časnog muža bana Stjepana, i najdražoj našoj ćerki, njegovoj supruzi, a preko njih i njihovim naslednicima i potomcima njihovih naslednika da je imaju, drže i sa vječitim pravom, neopozivo poseduju slobodno, sigurno i u celosti, u miru i spokojstvu u onimgranicama, međama i okvirima u kojima su je naši preci, kao i mi sami, posedovali dosada. Odlomak iz povelje bana Prijezde[4]

Nije poznato koliko su dugo Babonići držali župu pod svojom vlasti, ali su ih potisnuli Hrvatinići za koje se zna da su najkasnije ovladali ovim prostorom 1323. godine.[5] Zemljanik se poslednji put pominje 1434. godine u povelji vojvode Donjih Kraja Đurđa, sinovca velikog vojvode Hrvoja.[6]

Reference

uredi
 1. ^ Poreklo: Zmijanje i Zmijanjci
 2. ^ Kalinić 2013, str. 304.
 3. ^ Vlajić 2001.
 4. ^ Isailović 2012, str. 13-14.
 5. ^ Isailović 2012, str. 10.
 6. ^ Mrkonjić Grad: Župa Zemljanik i stara nahija Zmijanje

Literatura

uredi
 • Mrgić, Jelena (2002). Donji Kraji: Krajina srednjovekovne Bosne. Beograd: Filozofski fakultet. 
 • Mrgić, Jelena (2008). Severna Bosna: 13-16. vek. Beograd: Istorijski institut. 
 • Ćirković, Sima (1964). Istorija srednjovekovne bosanske države. Beograd: Srpska književna zadruga. 
 • Kalinić, mr Goran (2013). Mramorovi u srednjovjekovnoj župi zemljanik. Banja Luka: Nezavisni univerzitet Banja Luka. 
 • Vlajić, Borislav (2001). Istorija Ratkova i krajiških župa Banjice i Zemljanika : (od I do XX veka). Beograd: Stručna knjiga. 
 • Isailović, Neven (2001). Građa o prošlosti bosne: Povelja bana Prijezde kojoj dodjeljuje župu zemunik svojoj ćerki i zetu, sinu bana Stjepana III Babonića. Banja Luka: ANURS.