Ideogram ili ideograf (od grčkih reči ἰδεα idea "ideja" + γραφω grapho "pisati") je grafički simbol koji predstavlja ideju umesto grupe slova koja prikazuje glasove govornog jezika u alfabetskim pismima. Primeri ideograma uključuju znakove za orijentaciju, poput onih na aerodromima i drugim jestima gde se pretpostavlja da ljudi ne moraju znati jezik, odnosno arapske brojke i matematički simboli, koji se koriste širom sveta bez obzira na jezik. Izraz "ideogram" se često koristi kako bi opisao logografska pisma kao što su hijeroglifi i kineski znakovi. Međutim, u logografskim sistemima simboli često označavaju pojedinu reč ili morfema pre nego čiste pojmove.

Ideogram u crkvi u Jerusalimu

Spoljašnje veze

uredi