Za istoimenu oblast u Italiji vidi Kampanija.

Kampanja je organizovani, intenzivan napor da se ostvari neki cilj. U slučaju političke borbe, cilj može biti zadobijanje podrške javnosti, u različite svrhe, kao na primer da se prikupe sredstva, pobedi na izborima ili da se poveća članstvo u organizaciji. Kampanja može biti i negativna, sa ciljem narušavanja ugleda protivnika. Za dostizanje cilja potrebno je ponekad pokrenuti i realizovati veći broj kampanja, kao što je to često slučaj u ratu prilikom postizanja ratnih ciljeva. Kampanje se u ratu češće nazivaju ratnim pohodima.