Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije je služba Vlade Republike Srbije koja obavlja stručne, administrativne i operativne poslove i poslove za potrebe Vlade povezane sa koordinisanjem rada ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade, koji se odnose na koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. Sedište Kancelarije nalazi se u Nemanjinoj ulici br. 34 u Beogradu[1]. Na čelu Kancelarije nalazi se direktor a tu funkciju trenutno kao vršilac dužnosti obavlja Ksenija Milenković.[2]

Osnivanje i nadležnost uredi

Kancelarija za evropske integracije osnovana je 14. marta 2004. godine pod nazivom „Kancelarija za pridruživanje EU“, kao služba Vlade Srbije. Sadašnji naziv nosi od 28. decembra 2007. godine. Delokrug rada utvrđen je članom 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije prema kojoj Kancelarija vrši poslove vezane za koordinaciju pripreme i pregovora sa Evropskom unijom i rada tela osnovanih za potrebe pregovora, koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim Sporazumom, koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije, saradnju, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova, sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj uniji u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji.

Kancelarija ostvaruje saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i drugim nadležnim organima državne uprave u razmatranju pitanja koja se odnose na definisanje potreba i popunjavanje stručnog dela diplomatskog kadra Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u svim fazama evropskih integracija. Kancelarija za evropske integracije pruža stručnu i administrativno tehničku podršku radu Pregovaračkog tima pruža i obezbeđuje materijalne i druge uslove za njegov rad.

Kancelarija obavlja i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji koje joj Vlada poveri.[1]

Organizaciona struktura uredi

Radom Kancelarije rukovodi direktor. Direktor Kancelarije je za svoj rad odgovoran Vladi i predsedniku Vlade, predstavlja Kancelariju i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova, odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.Direktor Kancelarije ima 2 zamenika. Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga kada je odsutan, ili sprečen. Za svoj rad zamenik direktora odgovara direktoru Kancelarije. Kako Kancelarija ima dva zamenika jedan od njih je pored osnovnih nadležnosti zadužen i za fondove, donacije i druge oblike razvojne pomoći EU. Pomoćnici direktora rukovode sektorima i trenutno tu funkciju obavlja 5 lica.[1]

Unutrašnje jedinice uredi

 • Sektor za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
 • Sektor za koordinaciju procesa pristupanja i praćenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - ekonomski kriterijumi
 • Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći
 • Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
 • Sektor za koordinaciju prevođenja
 • Sektor za komunikacije i obuku
 • Sektor za pravno-finansijske poslove
 • Odsek za podršku rukovodiocu Operativne strukture i Nacionalnog tela IPA II
 • Odsek za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU
 • Samostalni izvršioci

Vidi još uredi

Reference uredi

 1. ^ a b v „O NAMA”. seio.gov.rs. Arhivirano iz originala 01. 11. 2016. g. Pristupljeno 2016-10-31. 
 2. ^ „Ksenija Milenković - nova šefica za EU integracije”. mondo.rs. 2015-02-03. Pristupljeno 2016-10-31. 

Spoljašnje veze uredi