Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je sporazum kojim se regulišu prava i obaveze zemlje koja je otpočela proces pridruživanja Evropskoj uniji. Da bi stupio na snagu, sporazum moraju da ratifikuju pojedinačno sve članice Evropske unije, kao i zemlja budući kandidat.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u jugoistočnoj Evropi
  Države članice EU
  Sporazum na snazi

Sporazumom se regulišu obaveze zemlje budućeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, prvenstveno u pogledu donošenja određenih zakona i njihove implementacije kao i ispunjenja određenih standarda u domenu kvaliteta državne uprave i kapaciteta institucija. Evropska unija sa svoje strane znatno olakšava pristup svojem tržištu kompanijama iz zemlje potpisnice, pruža tehničku i finansijsku podršku iz pristupnih fondova unije.

Proces asocijacije i stabilizacije

уреди

U donjoj tabeli je dat kratak prikaz u kojoj fazi procesa stabilizacije i asocijacije se nalaze pojedine republike bivše Jugoslavije i Albanija.


Događaj
Hrvatska Makedonija Albanija Crna Gora 1 Srbija 2 BiH
Početak pregovora o SSP 24.11.2000. 5.4.2000. 31.1.2003. 10.10.2005. 10.10.2005. 25.11.2005.
Parafiran sporazum 14.5.2001 24.11.2000 28.2.2006. 15.3.2007 7.11.2007. 4.12.2007.
Potpisan sporazum 29.10.2001. 9.4.2001. 12.06.2006. 15.10.2007. 29.4.2008. 16.6.2008.
Ratifikovan od strane:
Država potpisnica 30.1.2002. 27.4.2001. 9.11.2006. 13.11.2007. 22.9.2008 26.2.2009.
Evropska unija 21.12.2004. 25.2.2004. 26.2.2009. 29.3.2010. 19.1.2011. 21.4.2015.[1]
Austrija 15.3.2002. 6.9.2002. 21.5.2008. 4.7.2008. 18.11.2010 [2]. 4.9.2009.
Belgija 17.12.2003. 29.12.2003. 22.3.2007. 29.3.2010. 20.3.2012. 29.3.2010.
Bugarska pristupila EU kasnije 30.5.2008. 16.7.2010. 13.3.2009.
Češka pristupila EU kasnije 7.5.2008. 19.2.2009 28.01.2011. 23.7.2009.
Danska 8.5.2002. 10.4.2002. 24.4.2008. 25.6.2008 4.3.2011. [3] 26.5.2009.
Estonija pristupila EU kasnije 17.10.2007. 22.11.2007. 19.8.2010 11.9.2008.
Finska 6.1.2004. 6.1.2004. 29.11.2007. 18.3.2009. 21.10.2011. 7.4.2009.
Francuska 4.6.2003. 4.6.2003. 12.2.2009. 30.7.2009. 16.1.2012. 10.2.2011
Grčka 27.8.2003. 27.8.2003. 26.2.2009. 4.3.2010. 26.1.2011. [4] 20.9.2010.
Holandija 30.4.2004. 9.9.2002. 10.12.2007. 29.1.2009. 27.2.2012. 30.9.2009.
Irska 6.5.2002. 6.5.2002. 11.6.2007. 4.6.2009. 29.9.2011 [5] 4.6.2009.
Italija 6.10.2004. 30.10.2003. 7.1.2008. 13.10.2009. 3.8.2010. 19.5.2010
Kipar pristupila EU kasnije 30.5.2008. 20.11.2008 26.11.2010. [6] Архивирано на сајту Wayback Machine (28. децембар 2010) 2.7.2009.
Letonija pristupila EU kasnije 19.12.2006. 17.10.2008. 30.5.2011. 12.11.2009.
Litvanija pristupila EU kasnije 17.5.2007. 4.3.2009. 18.6.2013. 4.5.2009.
Luksemburg 1.8.2003. 28.7.2003. 4.7.2007. 11.6.2009. 21.10.2010 [7] 22.12.2010
Mađarska pristupila EU kasnije 23.4.2007. 14.5.2008. 8.11.2010. 22.10.2008.
Malta pristupila EU kasnije 21.4.2008. 11.12.2008. 02.07.2010. 7.1.2010.
Nemačka 18.10.2002. 20.6.2002. 19.2.2009. 16.11.2009 24.2.2012. 14.8.2009.
Poljska pristupila EU kasnije 14.4.2007. 6.2.2009. 13.1.2012. [8] 7.4.2010.
Portugal 14.7.2003. 14.7.2003. 11.7.2008. 23.9.2008. 4.3.2011. 29.6.2009.
Rumunija pristupila EU kasnije 15.1.2009. 4.4.2012. [9] 8.1.2010.
Ujedinjeno Kraljevstvo 3.9.2004. 17.12.2002. 16.10.2007. 12.1.2010. 3.3.2011. [10] 20.4.2010.
Slovačka pristupila EU kasnije 20.7.2007. 29.7.2008 8.9.2010 17.3.2009.
Slovenija pristupila EU kasnije 18.1.2007. 7.2.2008. 16.9.2010 [11][мртва веза] 10.3.2009.
Španija 4.10.2002. 4.10.2002. 3.5.2007. 12.3.2009. 21.06.2010. 15.6.2010.
Švedska 27.3.2003. 25.6.2002. 21.3.2007. 11.3.2009 15.4.2011 14.9.2009.
Sporazum stupio na snagu: 1.2.2005. 1.4.2004. 1.4.2009. 1.5.2010 1.9.2013. 1.6.2015.
 
Moguća proširenja Evropske unije
  Sadašnje članice
  Države kandidati
  Države potencijalni kandidati
  Moguće članstvo

(zagrade): najraniji mogući datum
1 Sa Crnom Gorom su pregovori počeli u novembru 2005. dok je još bila u uniji sa Srbijom. Posebni pregovori su vođeni sa članicama državne zajednice Srbije i Crne Gore po pitanjima iz nadležnosti republika članica. Mandat za direktne pregovore sa Crnom Gorom je usvojen u julu 2006, a direktni pregovori su otpočeli 26. septembra 2006 i zaključeni 1. decembra 2006.[12]

2 Sa Srbijom su pregovori počeli u novembru 2005. dok je još bila u uniji sa Crnom Gorom. Posebni pregovori su vođeni sa članicama državne zajednice Srbije i Crne Gore po pitanjima iz nadležnosti republika članica. .

Sa Kosovom (dok se ne utvrdi status), pregovori o mehanizmu praćenja stabilizacije (Stabilisation Tracking Mechanism) su počeli 2003. i dalje traju.