Katal

мерна јединица

Katal je SI izvedena jedinica za katalitičku aktivnost. Definiše se kao molovi u sekundi. Ime katal se koristi za ovu jedinicu već decenijama, ali je tek 1999. postala zvanična SI izvedena jedinica Rezolucijom 12 dvadesetprve Generalne konferencije težina i mera, na predlog Međunarodne federacije kliničke hemije i laboratorijske medicine. Formalnim usvajanjem katala se nada da će se smanjiti korišćenje ne-SI jedinice zvane „jedinica“, simbol "U", definisane kao mikromolovi u minutu. Sada se u praksi „jedinice“ češće koriste nego katal, ali njihovoj definiciji fali koherentnost sa SI sistemom.

Katal se ne koristi da izrazi tempo reakcije; to se izražava u molovima u sekundi. On se koristi za merenje količine katalizatora. Jedan katal tripsina, na primer, je ona količina tripsina koja razbija jedan mol peptidne veze u sekundi.

Literatura uredi