Katastarska parcela

Katastarska parcela ili čestica je osnovna katastarska teritorijalna jedinica i predstavlja deo zemljišta u katastarskoj opštini određen granicom i označen jedinstvenim brojem, na kome postoji pravo svojine.

Katastarska parcela označava se brojem parcele i nazivom katastarske opštine kojoj pripada. Položaj i oblik svake katastarske parcele prikazuje se na planovima, a ostali podaci koji se odnose na parcelu upisuju se u katastarski operat.

U izabranim gradovima su osnovne teritorijalne jedinice urbanističke granice koje su karakterizirane funkcionalnom iskorištenošću većinom objekata. U ostalim opštinama su osnovne katastarske teritorijalne jedinice naseljski lokaliteti koji sadrže samo izgrađene naseljske delove katastralne opštine. Sastavljene su od skupa objekta uključujući i teren za organizaciju i potrebe naselja i uzajamno su odvojeni neizgrađenim površinama ili granicama katastralnog zemljišta.

Vidi još uredi

Izvori uredi