Katastarski srez

Katastarski srez je teritorijalna jedinica za katastarsko klasiranje zemljišta.

Sačinjavaju ga više teritorijalno povezanih katastarskih opština koje predstavljaju prostornu i ekonomsku cjelinu sa sličnim prirodnim i drugim uslovima poljoprivredne i šumske proizvodnje. Srazmjeran je teritoriji jedne ili više političkih opština.

U Hrvatskoj, katastarski srez se naziva katastarski kotar.

Vidi jošUredi

IzvoriUredi

  • Zakon o katastru Republike Srpske; Službeni glasnik RS: 60/11