Kaštel (lat. castellum) je vrsta odbrambenog objekta, koja za razliku od ostalih vrsta utvrđenja, nije morala da se smešta na nepristupačne položaje planinskih uzvisina, premda će i graditelji kaštela potražiti takav položaj koji će biti zaštićen kakvim prirodnim pogodnostima terena. Tokom vremena kaštel gubi svoje odbrambene funkcije i više polaže na udobnost. Veća snaga njegove odbrane ležala u novim arhitektonskim kvalitetima pojedinih branjenih delova kaštela. Kašteli su građeni najčešće radi odbrane, pa je ta njihova osnovna namena određivala njihov položaj u prostoru, njihovu osnovu i veličinu, kao i sav unutrašnji raspored građevinskih sadržaja i delova. Kako su neki kašteli građeni u nedostatku sredstava i vremena, pod prisilom neprijateljskih napada, oni su ostale skromna odbrambena utvrđenja koje jedino treba da zaštititi branioce. Ponekada su građeni i od drvene građe, tek da bi privremeno zadržali neprijateljske napade.

Rekonstruisana kula na Dunavskom limesu

Pristup kaštelu mogla je braniti i zaštitna graba i spoljašnji odbrambeni zemljani bedem s palisadnom ogradom, ali neprijatelja je trebalo zaustaviti i odbiti snagom aktivne odbrane, pa je vojna posada kaštela bila naoružana odgovarajućim vatrenim oružjem.

Osnova kaštela je pravilnija i najčešće je u obliku pravougaonika ili trougla. Izgradnja kaštela je počinjala stvaranjem plana gradnje, zatim odabirom njegovog položaja. Na uglovima njegovih zidova su stojale čvrste kružne kule. One sada nisu više od obodnih zidova, ali su jačih zidova i prostranije, približavajući se sve više kuli-rondelu. Kule i zidovi kaštela uređeni su za odbranu vatrenim oružjem, opremljeni potrebnim vezama i prohodnošću za branioce, zaštićenim grudobranima, puškarnicama i otvorima za smeštaj teškog vatrenog oružja.

Stambeni i životni prostor kaštela više je nosio obeležja renesansnog dvora, a manje srednjovekovnih feudalnih palata. U prilikama gde je bilo manje ratnih opasnosti, kaštel je svojem gospodaru pružao mnogo više udobnosti, otvorenosti prema prirodi i okolini, a ponekad je građen na selima od strane niže vlastele i plemstva i tokom vremena je gubio odbrambenu funkciju i težio udobnosti. Ovakvi objekti su česti u Slovačkoj u stilu renesanse ili klasicizma.

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi