Kediv (pers. Khidiw — gospodar) jeste titula u turskom carstvu, počasni naziv za najviše državne dostojanstvenike. To je bila službena tutula koju je Porta dala egipatskom namesniku Ismail-paši 1867. godine i koju su njegovi naslednici Tafik-paša i Abaz II. Hilmi nosili do ukidanja turskog suvereniteta nad Egiptom 1914. godine. Zamenjena je titulom sultana 1914. kada je Egipat postao britanski protektorat.

Literatura uredi

  • Milan Vujaklija: Rečnik stranih reči i izraza Prosveta Beograd 1966, pp. 424
  • Opća enciklopedija JLZ Zagreb 1978. tom 4 str. 335