Кроз историју Косова и Метохије

Kroz istoriju Kosova i Metohije: Od VI do XXI veka je stručna monografija Borislava Pelevića, objavljena 2005. godine u izdanju Evra iz Beograda.[1]

Kroz istoriju Kosova i Metohije: Od VI do XXI veka
Korice knjige Kroz istoriju Kosova i Metohije: Od VI do XXI veka, 2005. godina
Nastanak i sadržaj
AutorBorislav Pelević
ZemljaSrbija i Crna Gora
JezikSrpski
Žanr / vrsta delastručna monografija
Izdavanje
IzdavačEvro
Datum2005.
Klasifikacija
ISBN?86-505-0408-6

O autoru

uredi

Borislav Pelević (22. novembar 1956, Bublje kod Peći, Kosovo i Metohija25. oktobar 2018, Beograd), bio je doktor nauka iz oblasti sportskog menadžmenta i profesor na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu na predmetima Menadžment sportskih takmičenja i Uvod u menadžment. U periodu od 1991. do 1995. godine bio je dobrovoljac u ratovima i dva puta tada ranjen. Odlikovan je Srebrnom i Zlatnom medaljom ѕa hrabrost "Miloš Obilić".[2]

O knjizi

uredi

Kroz istoriju Kosova i Metohije je sveobuhvatna studija o istoriji Kosova i Metohije od od VI do XXI veka koja nudi odgovore na brojna pitanja o ovoj srpskoj pokrajini.

Pelević se dokumentovano i analitički bavio poreklom srpskog naroda na tim prostorima, etnogenezom albanskog življa, stanjem na Kosovu i Metohiji za vreme turske uprave, seobom srpskog naroda sa tih prostora, stanjem tokom Prvog i Drugog svetskog rata. Posebnu pažnju je posvetio događajima od 1999. do 2004. i njihovim nesagledivim posledicama po srpski narod.[3]

Sadržaj

uredi

Knjiga sadrži sledeće celine i poglavlja:[4]

Prvi deo: Stari i srednji vek do pada pod tursku vlast 1459. godine

 • Balkansko poluostrvo pre dolaska Rimljana
 • Srbi - ko smo i odakle smo?
 • Ko su ustvari Srbi?
 • Ko je stariji: Srbi ili Sloveni?
 • Gde je prapostojbina Srba? Indija, Kavkaz, Karpati, Baltik (Polablje), Mesopotamija, Podunavlje, Sibir
 • Zajednički napad Srba i Avara na Vizantiju i zadržavanje Srba na Balkanu
 • O Arbanasima (Albancima) - ko su i odakle su?
 • Različita istorijska i politička mišljenja o istoriji Arbanasa
 • O albanskom jeziku i pravopisu
 • Običajno pravo kod Arbanasa
 • Stvaranje prvih srpskih država
 • Prodiranje Turaka na Balkansko poluostrvo
 • Neke istorijske zablude i falsifikati albanskih istoričara

Drugi deo: Srbija pod Turcima

 • Kosovo i Metohija pod Turcima
 • Velike seobe Srba
 • Sudbina Srpske crkve - sudbina srpskog naroda
 • Doseljavanje Arbanasa na srpsku zemlju Kosovo i Metohiju
 • Srpski ustanci i posledice po Srbe na Kosmetu
 • Zapisi o arbanaškim zločinima
 • Oslobodilački ratovi 1876-1878. godine
 • Prva prizrenska liga
 • Genocid nad Srbima na Kosovu i Metohiji posle Berlinskog kongresa
 • Diplomatske akcije Srbije za zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji
 • Događaji u Turskoj i pobune Arbanasa neposredno pred Prvi balkanski rat
 • Prvi balkanski rat 1912. godine
 • Londonska konferencija 1912. godine
 • Drugi balkanski rat (29.jun 1913-10.avgust 1913. godine)
 • Arbanaški napad na Srbiju 1913. godine
 • Novonastala Albanija - nestabilna država bez jasnih granica

Treći deo: Prvi svetski rat i period između dva rata

 • Prvi svetski rat 1914-1918. godine
 • Epilog Prvog svetskog rata
 • Albanski vladari i Srbija
 • Situacija na Kosovu i Metohiji između dva svetska rata
 • Arbanasi u novoj Kraljevini
 • Političke organizacije Arbanasa i "kačački pokret"
 • Komunistička partija Jugoslavije i separatistički pokret Arbanasa izmđu dva rata

Četvrti deo: Drugi svetski rat

 • Početak Drugog svetskog rata
 • Aprilski rat, kapitulacija i pad Jugoslavije
 • Biološki, imovinski i kulturni genocid nad Srbima
 • Organizacija i struktura okupatorskih vlasti
 • Oružane formacije Arbanasa na Kosovu i Metohiji
 • Kapitulacija Italije 1943. godine
 • Druga prizrenska liga
 • Bali Kombtar i balisti
 • Komunistička partija i njena politika na Kosovu i Metohiji
 • Bujanska konferencija
 • Narodnooslobodilačka borba i partizanski pokret na Kosovu i Metohiji
 • Oslobođenje Kosova i Metohije
 • Svedočenja o partizanskom ratovanju n kosovu i Metohiji
 • Četnički pokret na Kosovu i Metohiji
 • Promena kursa KPJ po pitanju otcepljenja Kosova i Metohije
 • Balističke pobune posle oslobođenja
 • Delovanje balista posle Dreničke pobune

Peti deo: Kosovo i Metohija posle Drugog svetskog rata

 • Uspostavljanje nove Jugoslavije nakon oslobođenja
 • Ekonomski i kulturni razvoj Pokrajine
 • Odnos nove vlasti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi
 • Prizrenski proces i "Đakovačka grupa"
 • Članovi "Đakovačke grupe"
 • Akcija sakupljanja oružja na Kosmetu
 • Pritisci na Srbe radi iseljavanja
 • Pobuna arbanaških studenata 1968. godine
 • Novi Ustav iz 1974. godine i njegov uticaj na stanje u Pokrajini
 • Pobuna separatista 1981. godine - "kontrarevolucija"
 • Nastavak terora nad Srbima posle 1981. godine
 • Oskrnavljena groblja i crkve
 • Buđenje Srba i početak otpora terorizmu
 • Uloga školstva u jačanju separatizma sa posebnim osvrtom na Univerzitet u Prištini
 • Usvajanje ustavnih amandmana i Ustava 1990. godine

Šesti deo: Kosmet uoči rata, rat i okupacija

 • Paralelni život Srba i Albanasa
 • Terorističke akcije i početak stvaranja OVK
 • Nastavak terorističkih napada i žestok odgovor srpskih snaga
 • Početak NATO bombardovanja
 • Zločini NATO pakta
 • Otpor Vojske Jugoslavije i policije Srbije
 • Kapitulacija Srbije
 • Dolazak NATO snaga, OVK i arbanaških izbeglica - odlazak Srba, Crnogoraca, Roma, Goranaca, Muslimana, Turaka, Egipćana
 • Nasilje nad Srbima pred očima sveta
 • Pokušaj srpske strane da se sačuva Kosovo i Metohija
 • Novo veliko stradanje - 17.mart 2004. godine
 • Umesto zaključka

Prilozi

 • Dokumenti
 • Delovi prelaznog sporazuma iz Rambujea o miru na Kosovu
 • Poruka ministra Vedrina i Kuka predsedniku Miloševiću
 • Odgovor Predsednika SRJ Jugoslavije, Slobodana Miloševića, Kuku i Vedrinu
 • Odluke i zaključci Skupštine Republike Srbije
 • Vojno-tehnički sporazum
 • Rezolucija 1244
 • Crkve i manastiri Kosova i Metohije uništeni i oštećeni posle dolaska međunarodnih snaga od 10. juna 1999. godine
 • Spisak uništenih i oštećenih crkava po opštinama 17. marta 2004. godine
 • Promene etničke strukture Kosova i Metohije od 1455. do 1991. godine
 • Turski defter (popis) iz 1455. godine

Vidi još

uredi

Reference

uredi
 1. ^ „Kroz istoriju Kosova i Metohije : od VI do XXI veka”. plus.cobiss.net. Pristupljeno 8. 6. 2023. 
 2. ^ „Preminuo Borislav Pelević”. blic.rs. Pristupljeno 8. 6. 2023. 
 3. ^ „Kroz istoriju Kosova i Metohije”. korisnaknjiga.com. Pristupljeno 13. 6. 2023. 
 4. ^ Pelević, Borislav (2005). Kroz istoriju Kosova i Metohije : od VI do XXI veka. Beograd: Evro. ISBN 86-505-0408-6. 

Spoljašnje veze

uredi