Knjiga proroka Jezekilja

Knjiga proroka Jezekilja je 26. knjiga Svetog pisma Starog zaveta i 14. knjiga Tanaha.

Fragment Knjige Jezekilja, Alepo kodeks

Knjigu je napisao prorok Jezekilj oko 571. p. n. e. u Vavilonu. Govori o vremenu vavilonskog ropstva 613.-571. p. n. e.

Autorstvo knjige koja nosi ime proroka Jezekilja, i pripada biblijskom kanonu nikad nije bilo osporeno. Knjiga je ušla u kanon u vreme Jezdre i pojavljuje se u katalozima ranohrišćanskih bogoslova, kako što je Origen. Autentičnost knjige je takođe nesporna, zbog upadljive sličnosti simboličkih slika koje se nalaze i u Plaču Jeremijinom i Otkrivenju i drugim knjigama Svetog pisma.

Sadržaj Uredi

Kako se možeš nositi sa svetom koji je izgubljen na pogrešnom putu? Jezekilj koji je bio predodređen da u tridesetoj godini života započne svoju svešteničku službu, u dvadesetpetoj godini je bio proteran iz svog zavičaja u Vavilon. Pet godina je čamio u očaju. Njegovo bitisanje u Vavilonu je u tridesetoj godini njegovog života zadobilo veličanstveno predskazanje Gospodnje slave. Sveštenik/prorok je obelodanio da Bog nije organičen na uzane granice Jezekiljeve rodne zemlje. Zapravo, On je univerzalan Bog koji zapoveda i vlada pojedincima i narodima.

Bog je u Vavilonu Jezekilju predao Svoju Reč namenjenu narodu. Njegov poziv na proveren način preobražava Jezekilja. Postao je strastveno posvećen Božijoj Reči. Bio je svestan da on nema ništa lično čime može pomoći zarobljenicima u njihovoj žestokoj situaciji, ali je bio uveren da Božija Reč govori njihovim prilikama i može im doneti pobedu. Jezekilj koristi različite načine da prenese Božiju Reč svom narodu. On koristi umetnost crtanja da opiše Jerusalim, simbolične radnje i neobično ponašanje da obezbedi pažnju. On seče svoju kosu i bradu da pokaže šta Bog može učiniti Jerusalimu i njegovim stanovnicima.

Jezekiljeva knjiga se može podeliti na četiri dela:

  • Poglavlja 1-24: predskazanja pada Jerusalima
  • Poglavlja 25-32: predskazanja Božijeg suda susednim narodima
  • Poglavlje 33: poslednji poziv Izraelu za pokajanje
  • Poglavlja 34-48: predskazanja koja se odnose na buduću obnovu Izraela [1]

Predskazanja Uredi

Jezekilj 34 je poglavlje u kome je Bog optužio vođe Izraela kao lažne pastire zbog njihove loše brige o Njegovom narodu. Oni su brinuli o sebi umesto o ovcama Izraela. Oni su dobro jeli, bili dobro obučeni i dobro zbrinuti od strane onih ljudi koji su ih i izabrali (Jezekilj 34:1-3). Nasuprot tome, Isus je Dobar Pastir koji svoj život polaže za svoje ovce i koji ih štiti od vukova koji bi da unište stado (Jovan 10:11-12). Stih 4 poglavlja 34 opisuje ljude kojima pastiri nisu pomogli, kao što su slabi, bolesni, povređeni i izgubljeni. Isus je Veliki lekar koji leči naše duhovne rane (Isaija 53:5) Njegovim raspećem. On je taj koji traži i čuva ono što je izgubljeno (Luka 19:10). [1]

Praktična primena Uredi

Knjiga proroka Jezakilja nas poziva da se pridružimo snažnom i živom susretu sa Bogom Avrama, Mojsija i proroka. Moramo biti pobednici ili ćemo biti pobeđeni. Jezekilj nas izaziva da: iskusimo život menjajući viđenje Božije snage, znanja, večnog prisustva i svetosti; pustimo da nas Bog usmerava; švatimo dubinu i predanost zlu koje leži u svakom ljudskom srcu; priznamo da Bog drži svoje sluge odgovorne za upozorenje zlih ljudi na opasnost u kojoj su; da iskusimo živu vezu sa Isusom Hristom, koji je rekao da se novi zavet može naći u Njegovoj krvi. [1]

Ključni stihovi Uredi

Jezekilj 2:3-6: "I reče mi: Sine čovečji, ja te šaljem k sinovima Izrailjevim, k narodima odmetničkim, koji se odmetnuše mene; oni i oci njihovi biše mi neverni do ovog dana. K sinovima tvrdog obraza i upornog srca šaljem te ja, pa im reci: Tako veli Gospod; I poslušali ili ne poslušali, jer su dom odmetnički, neka znaju da je prorok bio među njima."

Jezekilj 18:4: "Gle, sve su duše moje, kako duša očeva tako i duša sinovljeva moja je, koja duša zgreši ona će poginuti."

Jezekilj 28:12-14: "Sine čovečji, nariči za carem tirskim, i reci mu: Ovako veli Gospod Gospod: Ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti, i sasvim si lep. Bio si u Edemu, vrtu Božjem; pokrivalo te je svako drago kamenje: sarad, topaz, dijamant, hrisolit, onih, jaspis, safir, karbunkul, smaragd i zlato; onaj dan kad si se rodio načinjeni ti biše bubnji tvoji i svirale. Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš; i ja te postavih; ti beše na svetoj gori Božijoj, hođaše posred kamenja ognjenog."

Jezekilj 33:11: "Reci im: Tako bio ja živ, govori Gospod Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svog puta i bude živ; vratite se, vratite se sa zlih puteva svojih, jer zašto da mrete, dome Izrailjev?"

Jezekilj 48:35: "Unaokolo će biti osamnaest hiljada lakata, a ime će gradu od tog dana biti: Gospod je tu."

Izvori Uredi

  1. ^ a b v „Knjiga proroka Jezekilja”. www.gotquestions.org. Pristupljeno 2021-09-17. 

Vidi još Uredi

Spoljašnje veze Uredi