Knjiga proroka Isaije

Knjiga proroka Isaije je 23. knjiga Svetog pisma Starog zaveta i 12. knjiga Tanaha.

Knjiga govori o životu proroka Isaije koji je živeo između 733.-701. p. n. e. E[1]

Sastoji se od pojedinih kazivanja proroka Isaije koje nisu grupisane strogo hronološki, i na sistematičan način. Prvi deo knjige (poglavlja 1-39) ima karakter otkrivanja, dok druga (poglavlje 40-66) teši narod Izrailja zbog dolazećeg vavilonskog ropstva koje ga očekuje.

Sadržaj

uredi

Knjiga proroka Isaije otkriva Božiji sud i spasenje. Gospod je “svet, svet, svet” (Isaija 6:3) i zbog toga ne može dopustiti da greh prođe nekažnjeno (Isaija 1:2; 2:11-20; 5:30; 34:1-2; 42:25). Božiji sud koji se bliži, Isaija opisuje kao “paljenje vatre” (Isaija 1:31; 30:33).

Isaija istovremeno uviđa da je Bog milostiv, blagodatan i saosećajan (Isaija 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). Izraelski narod (i Juda i Izrael) je slep i gluv za Božije zapovesti (Isaija 6:9-10; 42:7). Judejci su upoređeni sa vinogradom koji treba da bude i biće zgažen (Isaiah 5:1-7). Bog neće dopustiti da Izrael ili Juda budu potpuno uništeni, samo zbog Svoje milosti i obećanja. On će doneti obnovu, praštanje i spas (43:2; 43:16-19; 52:10-12).

Knjiga proroka Isaije se, više nego bilo koja druga knjiga u Starom Zavetu, usredsređuje na spasenje koje će doći kroz Spasitelja. Spasitelj će jednog dana vladati u pravdi i pravednosti (Isaija 9:7; 32:1). Vladavina Spasitelja će Izraelu doneti mir i sigurnost (Isaija 11:6-9). Izrael će kroz Spasitelja biti svetlost svim ostalim narodima (Isaija 42:6; 55:4-5). Cela knjiga stremi ka Mesijinom carstvu na zemlji (Isaija poglavlje 65-66). To je period vladavine Mesije kada će Božija pravednost biti potpuno otkrivena svetu.

U prividnom paradoksu, i ova knjiga predstavlja Spasitelja kao onog koji će patiti. U poglavlju 53 se jasno opisuje Mesijina patnja zbog ljudskih greha. Njegovim ranama se postiže naše iscelenje. Njegovom patnjom se otklanjaju naša zlodela. Ova očita protivurečnost je razjašnjena u Osobi Isusa Hrista. Isus je u Svom prvom dolasku sluga koji pati u poglavlju 53. Isus će u drugom dolasku biti Car koji vlada i pobeđuje, Knez Mira (Isaija 9:6).[2]

Predskazanja

uredi

Kao što je iznad navedeno, 53. poglavlje opisuje dolazak Spasitelja i patnju koju će pretrpeti da bi platio za naše grehe. Kao vrhovni vladar, Bog je odredio svaki detalj raspeća da bi se ispunilo svako predskazanje ovog poglavlja, i druga proročanstva o Spasitelju u Starom Zavetu. Prikaz 53. poglalja je temeljan i proročki, a sadrži potpun opis Jevanđelja.

Isus je bio nevoljen i odbačen (stih 3; Luka 13:34; Jovan 1:10-11), od Boga ostavljen (st.4; Matej 27:46), i proboden zbog naših nedela (st. 5; Jovan 19:34; 1. Petrova 2:24). On je svojim stradanjem platio kaznu koju smo mi zaslužili i postao prava i poslednja žrtva (st. 5; Jevrejima 10:10). Bog je na Njega bezgrešnog položio naš greh, da bi mi postali Božija pravednost (2. Korinćanima 5:21).[2]

Praktična primena

uredi

Knjiga proroka Isaije nam neospornim detaljima predstavlja našeg Spasitelja. On je jedini put do neba, jedini način za dobijanje milosti Božije, jedini Put, jedina Istina, i jedini Život (Jovan 14:6; Dela 4:12). Kako možemo zanemariti ili odbiti “toliko spasenje” kada znamo cenu koju je Hrist platio zbog nas (Jevrejima 2:3)? Na zemlji imamo samo nekoliko kratkih godina, pre nego što dođemo kod Hrista i primimo spasenje koje jedino On nudi. Ne postoji druga šansa posle smrti, a duga je večnost u paklu.

Da li znate ljude koji tvrde da su vernici a dvolični su, licemeri? Možda je to najpogodniji sažetak Isaijinog viđenja Izraelskog naroda. Izrael je izgledao pravedno ali je to bila samo spoljašnjost. Prorok Isaija u ovoj knjizi poziva Izraelce da se celim svojim srcem pokore Bogu, a ne samo površno. Isaijina želja je bila da se oni koji čuju i pročitaju njegove reči okrenu od greha ka Bogu u potrazi za praštanjem i iscelenjem.[2]

Ključni stihovi

uredi

Isaija 6:8: “Potom čuh glas Gospodnji gde reče: Koga ću poslati? I ko će nam ići? A ja rekoh: Evo mene, pošalji mene.”

Isaija 7:14: “Zato će vam sam Gospod dati znak; eto devojka će zatrudneti i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo.”

Isaija 9:6: “Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni.”

Isaija 14:12-13: “Kako pade s neba, zvezdo danice, kćeri zorina? Kako se obori na zemlju koji si gazio narode? A govorio si u srcu svom: Izaći ću na nebo, više zvezda Božjih podignuću presto svoj, i sešću na gori zbornoj na strani severnoj;”

Isaija 53:5-6: “Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo. Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Nj bezakonje svih nas.”

Isaija 65:25: “Vuk i jagnje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao vo; a zmiji će biti hrana prah; neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, veli Gospod.”

 
Knjiga proroka Isaije

Izvori

uredi
  1. ^ Veйnberg, Йoэl Vvedenie v Tanah. Č.3. Proroki. M.-Ier., 2003. S.139
  2. ^ a b v „Knjiga proroka Isaije”. www.gotquestions.org. Pristupljeno 2021-09-17. 

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi