Lakat (mjera za dužinu)

Lakat je stara mjera za dužinu. Ta je mjera ravna rastojanju između lakta i vrha ispruženog srednjeg prsta. Mjera nije stopostotno tačna, a da bi se dobila približna vrijednost, uzima se veličina ruke srednje razvijenog čovjeka. Kao mjera, najduže se zadržao pri gradnji klačina. Nije više u upotrebi.

Definicija lakta

Mjerenje se vrši tako što se na početak postavi lakat i ispruži podlaktica zajedno sa prstima, pa gdje se završava srednji prst tu se ponovo stavlja lakat i tako redom dok se ne završi mjerenje. Jedinica mjere je lakat, pa zato moramo brojiti koliko smo puta premještali podlakticu (npr. šest lakata - podlakticu smo premještali šest puta). Većinom se ova dužina prenosila na letvicu radi lakšeg rukovanja.

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi