Lamah (grč. Λάμαχος) bio je atinski vojskovođa Peloponeskog rata. Najpoznatiji je po svome učešću u Sicilijanskoj ekspediciji.

Biografija uredi

Lamah se, kao vojskovođa proslavio tokom Arhidamovog rata. Najpoznatiji je kao jedan od trojice komandanata (uz Nikiju i Alkibijada) zaduženih za Sicilijansku ekspediciju.

Kada je atinska ekspedicija pristigla na Siciliju, Lamah je zahtevao da se odmah napadne Sirakuza, najveći lakonofilski grad na ostrvu. Međutim, Nikija i Alkibijad su odlučili da prvo sklope savez sa drugim sicilijanskim gradovima. Usledila je duga opsada Sirakuze i niz okršaja u kojima je 414. p. n. e. poginuo i Lamah.

Lamah se odlikovao temperamentnom naravi i spremnošću za rizik, ali i ličnom siromaštvom zbog čega je često od svojih vojnka pozajmljivao novac za odeću i obuću.

Vidi još uredi

Izvori uredi

  • Stara Grčka - V. V. Struve i D. P. Kalistov, Book&Marso, 2006