Legitimitet je pojam koji se upotrebljava u političkim i pravnim naukama. Obično se uzima da predstavlja prihvaćenost zakona ili politike tj. uverenost u njihovu ispravnost i dobrovoljno potčinjavanje. Srpski termin, koji u teoriji nije zaživeo, bio je opravdanje. Legitimnost vlasti je garantovana kada građani dobrovoljno prihvataju zakone i pokoravaju im se, dobijajući zaštitu svojih zakonski zagarantovanih prava zauzvrat. Koncept se primenjuje i na druge vrste autoriteta, kao što je legitimitet poslodavca. Marksistička teorija diskutuje legitimnost čitavih ekonomsko-političkih sistema. U porodičnom pravu, legitimnost se odnosi na status dece koja su rođena u zakonski priznatom braku roditelja. Pojam vodi poreklo od latinske reči legitimatio (legitimacio)koji znači predstavljanje, opravdanje.

Literatura uredi