Mapinfo profešonal

Mapinfo profešonal (engl. MapInfo Professional) je softverski sistem za mapiranje kompanije Mapinfo korporejšn (engl. MapInfo Corporation).

Mapinfo profešonal omogućava kombinovanje i prikaz različitih kartografskih podloga i podataka iz različitih izvora u različitim formatima i projekcijama. Ovaj softverski alat omogućava preklapanje rasterskih i vektorskih slojeva na istoj mapi. Gornji slojevi se mogu prikazati kao polutransparentni tako da se može imati jasan pregled objekata na više slojeva.

Mapinfo se primenjuje u poslovnom sektoru, industriji te u javnom sektoru pogotovu u planiranju i pripremi izgradnje objekata.

IstorijaUredi

Mapinfo korporejšn (engl. MapInfo Corporation) je osnovana 1986. i njen prvi proizvod je bio Mapinfo za DOS. Ovim softverom je bilo moguće upravljati korišćenjem alata Mapkod zasnovanom na programskom jeziku C.

Godine 1990. godine Mapinfo je redizajniran i prilagođen za rad na Microsoft Windowsu, Juniksu i Mekintošu. Mapkod je zamenjen Mapbejsik-om. Verija 4 ovog softvera pojavila se 1995. pod nazivom Mapinfo profešonal (engl. MapInfo Professional).

Aktuelna verzije 9 za sada se može koristiti samo u Microsoft Windowsu.