Markomani

Markomani su bili germansko pleme, verovatno u srodstvu sa Svevima. Ime su dobili verovatno po jednom rimskom prebegu, Marku, koji je u vreme Druzovih ratova prebegao među Germane i tu okupio i ujedinio neka plemena. Po drugoj teoriji, ime Markomana je složenica i znači ljudi koji žive na granici. Druga etimoligija je verovatnija.[1]

Poreklo i rana istorijaUredi

Markomani su stigli sa Severa, iz područja uz srednju Labu oko 300. p. n. e. na teritoriju reke Majne, tačnije srednju i gornju Majnu u današnjoj severnoj Bavarskoj.[2] Pominju se u Ariovistovoj vojci 58. godine p. n. e.. Kada je Druz napao Markomane, 9. godine p. n. e., oni su pobegli na teritoriju današnje Češke gde su zauzeli teritoriju keltskih plemena.[1] Tamo je njihov kralj postao Marbod. On je formirao jedno jako kraljevstvo, koje je Oktavijan Avgust smatrao za potencijalnu opasnost za Rim.

Rimski rat protiv Markomana (počeo 6. godine)Uredi

Marbod je na teritoriji današnje Češke praktično stvorio prvo germansko kraljevstvo, tj. ta država je prva germanska država. Da bi se obračunali sa Marbodom nakon što su Markomani podigli ustanak germanskih plemena na Dunavu protiv rimljana, oni su prikupili 12 legija, znači svu vosjku iz Germanije, Recije i Ilirika. Rimski napad je imao uspeha, ali je taj napad morao biti zaustavljen zato što je došlo do ustanka u Panoniji. Marbod je iskoristio ovu okolnost i sklopio savez sa Rimom, i to na ravnopravnim osnovama.

Rat Marka Aurelija i MarkomanaUredi

Posle Marbodove smrti, Markomani su postepeno potpadali pod rimski uticaj. U drugom veku Markomani su sa Kvadima, Vandalima i Sarmatima činili jednu moćnu koaliciju protiv Rima. Po Eutropiju, pobeda Marka Aurelija nad ovom konfederacijom može se porediti sa rimskim pobedama nad Kartaginom. Ratovi sa Markomanim i njihovim saveznicima počeli su 166. godine i trajali su do careve smrti 180. godine: sam car Marko Aurelije je proveo puno vremena na granici prema Markomanima. Konačno, to je bio samo ograničen uspeh, budući da su u narednih vekovima varvari redovno iz ovog kraja napadali i ugrožavali Rimsko carstvo.

Markomani u poznoj anticiUredi

396. godine, u vreme Stilihon, Markomani su se preselili, kao rimski saveznici, na teritoriju današnje istočne Austrije i zapadne Mađarske, na teritoriji ondašnje Panonije. Tada dolazi i do postepene hristijanizacije Markomana. Kasnije, Markomani su pali pod vlast Huna i borili su se na njihovoj strani u bici na Katalaunskim poljima, posle koje se više nisu ni vraćali u Panoniju.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi