Metabolizam prvog prolaza

Metabolizam prvog prolaza se odnosi na metabolizam kome podleže lek pri peroralnoj primeni. Sve supstance resorbovane u tankom crevu i većem delu debelog creva uključuju se u krvotok putem hepatične vene, pri čemu prvo prolaze kroz jetru, podležući metabolizmu pod dejstvom enzima prisutnih u jetri. Danas se smatra da u metabolizmu prvog prolaza pored enzima jetre učestvuju i enzimi enterocita.

Metabolizam prvog prolaza može za posledicu imati inaktivaciju leka ili aktivaciju proleka, pa se u zavisnosti od potrebe teži njegovom zaobilaženju (parenteralnom primenom) ili upotrebi.

Metabolizam peroralno i duboko rektlno primenjenog leka smanjuje sistemsku bioraspoloživost leka, i predstavlja jedno od objašnjenja za kvantitativne i kvalitativne razlike u vremenu polueliminacije i metabolizmu istog leka unetog per os i intravenski.

Vena porta

uredi
 
Sistem vene porte i njen odnos sa sistemom organa za varenje.

Osim poslednje trećine pravog creva, sva krv se iz želuca, tankog i debelog creva uliva u hepatičnu venu. Glavni fiziološki smisao ovakve organizacije krvotoka jeste prečišćevanje krvi od potencijalno štetnih materija (otud raniji naziv detoksikacija) i obrada hranljivih materija od strane enzima jetre. Ovi enzimi deluju, između ostalog, i na lekove, tretirajući ih kao strane supstance koje treba eliminisati, odnosno prevesti u neškodljive (u ovom slučaju i neefikasne) metabolite. Ipak, metabolizam lekova ne ide nužno ka stvaranju neaktivnih metabolita pa se termin detoksikacija smatra opsolentnim.

Rektalna primena

uredi

Još uvek nije sigurno kakav je značaj rektalne primene lekova za izbegavanje metabolizma prvog prolaza. Iz rektuma krv odvode 3 hemoroidalne vene: gornja u hepatičnu vena, a srednja i donja direktno u sistemski krvotok, ali među njima postoje brojne anastomoze. Zbog toga se smatra da rektalna aplikacija predstavlja kombinaciju oralne i parenteralne primene.

Lekovi koji podležu metabolizmu prvog prolaza

uredi

U različitom stepenu metabolizmu prvog prolaza (između ostalog) podležu:

Da bi se eliminisao uticaj efekta prvog prolaza potrebno je primeniti više voze, neki parenteralni put ili prevesti ove lekove u prolek.

Značaj

uredi

Značaj efekta prvog prolaza zavisi od metaboličkog kapaciteta enzima, brzine metabolizma i brzine resorpcije. Ako je doza leka mala, a kapacitet i brzina metabolizma veliki, velik deo leka se metaboliše i bioraspoloživost se značajno smanjuje. Sa povežanjem doze može doći do saturacije enzima što dovodi do povećanja bioraspoloživosti.

Vidi još

uredi

Izvori

uredi
  1. Milena Pokrajac: Farmakokinetika, Beograd. 2002. ISBN 978-86-902551-4-6

Spoljašnje veze

uredi


 Molimo Vas, obratite pažnju na važno upozorenje
u vezi sa temama iz oblasti medicine (zdravlja).