Metrika (muzika)

Metrika ili muzički metar predstavlja tok naglašenih i nenaglašenih tonova. Muzički metar može biti dvodelan, trodelan, četvorodelan, petodelan, šešstodelan, sedmodelan, osmodelan, devetodelan, desetodelan, jedanaestodelan i dvanaestodelan. Najmanji deo muzičke kompozicije je takt.

Naglašeni muzički deo zove se teza i označava se crtom, a nenaglašeni zove se arza i obeležava se lukom. Jedan od drugog takta se odvajaju uspravnim crtama, takticama. Vrsta takta obeležava se na početku kompozicije posle ključa. Gornji broj označava broj taktovih dela a donji označava osnovnu jedinicu brojanja.


Spoljašnje vezeUredi