Ministarstvo finansija Republike Srbije

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose republički budžet, utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda,sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda, osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja. Aktuelni ministar finansija je Siniša Mali.

Ministarstvo finansija Republike Srbije
Telamons Ministry of Finance (Serbia).jpg
NadležnostVlada Republike Srbije
SedišteKneza Miloša 20
 Srbija
Ministar
Veb-sajthttp://www.mfin.gov.rs/

Delokrug rada MinistarstvaUredi

Delokrug rada Ministarstva finansija utvrđen je u članu 3. Zakona o ministarstvima (Sl. glasnik RS, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015) i pored već navedenog obuhvata i uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i lokalnih samouprava; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije; makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike;finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna zarada koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;javne nabavke;sprečavanje pranja novca; igre na sreću; fiskalne monopole; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom; nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom, carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone; knjigovodstvo; privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije; uređivanje prava javne svojine;svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose, eksproprijaciju;zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu; budžetsku kontrolu svih sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća.

Organi uprave u sastavu Ministarstva finansijaUredi

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

Spoljašnje vezeUredi