Molarna masa je masa jednog mola hemijskog elementa ili hemijskog jedinjenja.[1] 1 mol je količina supstance koja sadrži onoliko elementarnih čestica koliko ima atoma u 12 g ugljenikovog izotopa C12 što je 6,023×1023 Ovaj broj naziva se Avogadrov broj i odnosi se na elementarne čestice (molekule, atome ili jone) u 1 mol neke supstance. Molarna masa je pogodna i često upotrebljavana veličina u hemiji jer dozvoljava laku konverziju između stehiometrijskih (molarnih) odnosa predstavljenih hemijskom jednačinom i masenih odnosa, koji su značajniji u praksi.[2][3]

Preko molarne mase, moguće je izračunati i broj molova supstance prisutnih u nekoj njenoj masi, preko relacije:

gde je n - broj molova, m - data masa, a M - molarna masa date supstance.

Izvori

uredi
  1. ^ Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). Fundamentals of analytical chemistry. Philadelphia: Saunders College Pub. ISBN 978-0-03-005938-4. 
  2. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (1993). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-03583-8. Electronic version.
  3. ^ IUPAC. „relative molar mass”. Kompendijum hemijske terminologije (Internet izdanje).

Literatura

uredi