Neobarok (takođe i novi barok) je oznaka za stilski oblik istorizma koji obuhvata sve vrste likovnih umetnosti i koji je u 19. veku prihvatio cilj da izražava principe baroka nasuprot vladajućem klasicizmu. Slikari kao što su Ežen Delakroa orijentisali su se na primer na dela Petra Paula Rubensa. Oko 183040. ovaj stilski pravac je bio izraz političkog usmeravanja ka predrevolucionarnoj Francuskoj te je tako neobarok od 1860. godine sve više postajao reprezentativni stil bogate buržoazije.

Katedrala grada Salta, Argentina
Bečko pozorište Burgteatar

U Srbiji je neobarok naročito bio izražen u gradnji pravoslavnih crkava u doba Obrenovića, pa i kasnije. Najpoznatiji primer je svakako Saborna crkva u Beogradu.


Spoljašnje veze uredi