Ormarić Dejvija Džonsa

Ormarić Dejvija Džonsa (engl. Davy Jones's Locker), je u mornarskom žargonu naziv za dno okeana i večno počivalište utopljenih mornara i potonulih brodova a Dejvi Džons je prema mornarskim pričama i legendama zao duh morskih dubina, neka vrsta morskog Sotone.

Umetnički prikaz Dejvija Džonsa iz 19. veka

Legende o Dejviju Džonsu i "spremištu" su stare više vekova. Prvi zapis o njima se javlja u 18. veku. Prema pričama Dejvi Džons vlada morskim dubinama i svi utopljeni mornari završavaju u ormariću Dejvija Džonsa.

Teorije o poreklu nazivaUredi

  • Mnogi misle da Dejvi dolazi od Dupi, zapadnoindijskog naziva za duha.
  • Neki misle da Dejvi dolazi od Svetog Davida, sveca zaštitnika Velsa a, a da Džons dolazi od Biblijskog lika Jona čija priča takođe govori o lošoj sreći mornara. Jona je po nekima postao "zli anđeo" mornara.
  • Dejvi Džons možda dolazi od Davida Džonsa, pirat a koji je 1630. pljačkao Indijskim okeanom ali većina se slaže da nije stekao takvu slavu da bi postao ovako poznat.
  • Neki misle da je ime Dejvi Džons samo drugi naziv za Đavola.

U popularnoj kulturiUredi

 
Dejvi Džons prikazan kao vrsta Đavola
  • Najranije spominjanje Dejvi Džons u književnosti je zabeleženo u knjizi na engleskom jeziku: The Adventures of Peregrine Pickle izdatoj 1751. godine. Gde on upravlja svim zlim duhovima dubina, i može ga se videti u različitim prilikama, usred uragana, brodoloma i ostalih nesreća koje život na moru čine opasnim, kako priziva nesreću i smrt za sve u blizini. U istoj knjizi opisan je kao stvorenje čudnih očiju, sa tri reda zuba, rogovima, i plavim dimom koji mu izlazi iz nozdrva.