U geometriji, osmougao je mnogougao koji ima osam strana i osam uglova.

Pravilni osmougao Nepravilni osmougao Nekonvkesni osmougao Kompleksni osmougao
pravilni nepravilni nekonveksni kompleksni

Pravilni osmougao uredi

 
Pravilni osmougao

Pravilni osmougao je osmougao kod koga su sve stranice jednake dužine i svi unutrašnji uglovi jednaki.

Unutrašnji ugao kod svakog temena pravilnog osmougla ima 135° a zbir svih unutrašnjih uglova je 1080°.
Površina pravilnog osmougla stranice a računa se po formuli

 

Ako sa   označimo poluprečnik kruga opisanog oko osmougla, tada mu je površina  .

Ako sa   označimo poluprečnik kruga upisanog u osmougao, površina je jednaka  .

Konstrukcija uredi

Pravilni osmougao je moguće konstruisati uz pomoć lenjira i šestara. Postupak je ilustrovan animacijom u 18 koraka. Primetiti da se od sedmog do desetog koraka otvor šestara ne menja.

 
Animirani prikaz konstrukcije osmougla pomoću šestara i lenjira

Osmougao u graditeljstvu uredi

Ostali korisnici uredi

Izvedeni oblici uredi

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi