Gramatička kategorija padeža imenskih reči su različiti nastavci iste imenske reči koji označavaju različite odnose u koje imenska reč stupa u rečenici. Po odnosu tih nastavaka i gramatičke osnove jedne imenske reči ona se svrstava u jednu od vrsta promene (deklinacije). Srpski književni jezik razlikuje sedam padeža za jedninu i množinu.

PitanjaUredi

Padež Pitanje
Nominativ Ko? Šta?
Genitiv Koga? Čega?
Dativ Kome? Čemu?
Akuzativ Koga (vidim)? Šta (gledam)?
Vokativ Oj! Hej!
Instrumental S kim(e)? Čim(e)?
Lokativ O kome? O čemu?

Vidi jošUredi

IzvoriUredi