Списак падежа

списак на Викимедији

Ово је списак падежа који се користе у разним флексивним језицима који имају деклинацију.

Падежи који се односе на време и местоУреди

Белешка: падежи који се користе за локацију и кретање могу да се користе и за време.

ЛокацијаУреди

Падеж Употреба Пример У језицима
Адесив суседство близу/код/крај куће естонски | литвански | тлингитски | мађарски | фински
Инесив негде, у нечему у кући ерзјански | естонски | осетински | мађарски | фински
Локатив локација у кући белоруски | бенгалски | инарски самски | летонски | латински | литвански | пољски | руски | санскрит | северносамски | словачки | словеначки | српски | тлингитски | турски | мађарски (само за стара имена неких градова) | украјински | хрватски | чешки | црногорски
Пертингентив у контакту са нечим сеже до куће тлингитски
Субесив испод нечега испод куће цезијски
Супересив на (врху) на врху куће мађарски | осетински

Кретање одУреди

Падеж Употреба Пример У језицима
Аблатив удаљавање ван куће ерзјански | естонски | инуктитутски | латински | осетински | санскрит | тлингитски | турски | мађарски | фински
Делатив кретање по површини од крова куће мађарски
Егресив обележава почетак кретања или времена почевши од куће удмуртски
Елатив изван нечега изван куће ерзјански | естонски | мађарски | фински

Кретање каУреди

Падеж Употреба Пример У језицима
Алатив у мађарском и финском језику:
кретање ка или близу нечега
фински:
кретање по нечему
по кући

врх куће
ерзјански | естонски | литвански | тлингитски | турски | мађарски | фински
Илатив кретање у нешто у кућу ерзјански | естонски | инарски самски | литвански | северносамски | мађарски| фински
Латив кретање према нечему према кући ерјански | турски | фински
Сублатив кретање по површини или испод нечега по кући; испод куће мађрски
Терминатив означава крај кретања или времена до (саме) куће естонски | мађрски

Кретање по или прекоУреди

Падеж Употреба Пример У језицима
Пролатив кретање по површини преко куће ерзјански | естонски | тлингитски | фински
Просекутив преко или дуж дуж пута гренландски
Вијалис уз помоћ уз помоћ куће, користећи се кућом инуктитутски

Преглед основних падежаУреди

  унутрашњост површина суседство
од Елатив Делатив Аблатив
унутар Инесив Суперсесив Адесив
ка унутра Илатив Сублатив Алатив
преко Перлатив Пролатив Перлатив

Морфосинтаксичко слагањеУреди

Падеж Употреба Пример У језицима
Апсолутив (1) објекат радње гурнуо је врата и она су се отворила баскијски
Апсолутив (2) ненамерни објекат радње она је прешла лед; он се оклизнуо активни језици
Апсолутив (3) објекат радње; инструмент гурнуо је врата руком и она се отворише инуктитутски
Акузатив (1) објекат радње она је отворила врата арапски | немачки | ерзјански | есперанто | инарски самски | латински | литвански | пољски | руски | санскрит | северносамски | словачки | словеначки | српски | мађарски | фински | украјински | хрватски | чешки | црногорски
Акузатив (2) предмет преносног глагола; направљен од; за; за време Ја гледам њега инуктитутски | персијски | турски | српски | црногорски
Ергатив вршитељ он гурну врата и она се отворише баскијски | грузијски | самоански | тлингитски | чеченски
Ергатив-генитив вршитељ, власник Он је гурнуо врата и она се отворише; њено куче инуктитутски
Инструментал инструмент, одговор на питање са чим? са кућом белоруски | грузијски | литвански | пољски | руски | санскрит | словачки | словеначки | српски | украјински | хрватски | чешки | црногорски
Инструментал-комитатив инструмент кућом тлингитски | мађарски
Инструктив начин, одговор на питање како? уз помоћ куће естонски (ретко) | фински
Номинатив (1) вршитељ Он гурну врата и она се отворише номинативно-акузативни језици
Номинатив (2) вршитељ; намерни објекат Он гурну врата и она се отворише; она застаде номинативно-апсолутивни језици
Објектив (1) директан или индиректан глаголски објекат Видео сам је; Дао сам јој књигу. бенгалски
Објектив (2) директан или индиректан глаголски објекат или предмет предлога; универзални падеж за све ситуације изузев номинатива и генитива Видео сам је; Дао сам јој књигу. Са њом енглески | дански | шведски
Посредни падеж универзални падеж; све ситуације осим номинатива које се тичу куће хинди
Пасивни падеж предмет непрелазног глагола или логички додатак прелазног глагола Врата се отворише кавкаски језици

ОдносУреди

Падеж Употреба Пример У језицима
Аблатив универзални индиректни падеж који се тиче куће инуктитутски | латински | литвански
Бенефактив намењено за за кућу баскијски | кечуа
Кузал зарад, порад зарад куће кечуа
Каузал-финал циљ за кућу мађарски
Комитатив у друштву некога или нечега са кућом естонски | инарски самски | северносамски | фински
Датив означава правац или примаоца кући белоруски | немачки | грузијски | ерзјански | инуктитутски | латински | литвански | осетински | пољски | румунски | руски | санскрит | словачки | словеначки | српски | хинди | мађарски | украјински | хрватски | чешки | црногорски
Дистрибутив расподела на делове по кући мађарски | фински
Дистрибутив-темпорал колико често се нешто дешава дневно; петком мађарски | фински
Генитив приказује однос, припадање куће арапски | белоруски | бенгалски | немачки | грузијски | грчки | дански | ерзјански | естонски | инарски самски | ирски | латински | литвански | пољски | румунски | руски | санскрит | северносамски | словачки | словеначки | српски | украјински | фински | холандски | хрватски | чешки | црногорски
Власнички падеж нечије власништво кућа је нечије власништво тлингитски
Посесив директно поседовање поседовање куће енглески | квенија
Социјатив заједно са нечим са кућом осетински | мађарски

СемантикаУреди

Падеж Употреба Пример У језицима
Партитив користи се за бројеве и количине три куће естонски | инарски самски | руски | фински
Предлошки падеж када извесни предлози претходе именицама у/на/около куће чешки, пољски, руски, словачки, украјински (белешка: овај падеж се зове локал у чешком и словачком, місцевий у украјинском, и miejscownik у пољском)
Вокатив се користи за обраћање некоме, са или без предлога Еј, планино!
O планино!
Планино!
арапски | белоруски (ретко) | бугарски | грузијски | грчки | ирски | латински | литвански | македонски | пољски | румунски | руски (ретко) | санскрит | српски | украјински | хинди | хрватски | чешки | црногорски

СтањеУреди

Падеж Употреба Пример У језицима
Абесив одсуство нечега без куће ерзјански | естонски | инарски самски | фински
Есив привремени састав као кућа естонски | инарски самски | инуктитутски | северносамски | средњoегипатски | фински
Есив-формал означава састав као својство као кућа мађарски
Есив-модал означава састав као својство као кућа мађарски
Ексесив означава период од настанка од настанка куће естонски | фински
Формал означава састав као својство као кућа мађарски
Транслатив промена једног својства у друго претварање у кућу ерзјански | естонски | мађарски | фински