Словачки језик (слч. slovenský jazyk или slovenčina) службени је језик Републике Словачке, с пет милиона становника (број Словака у другим државама процењује се на око милион). Такође, спада и у службене језике АП Војводине и неких општина, међу којима и Нови Сад, Стара Пазова, Бачки Петровац, Ковачица и друге. Од 1. маја 2004. год. словачки је и један од језика Европске уније. Словачки језик је познат и као есперанто словенских језика, сматра се за најразумљивији и за кориснике других словенских језика.

словачки језик
slovenský jazyk, slovenčina
Говори се у Словачка
мањине:
 Чешка
 Србија
 Мађарска
Регионцентрална Европа
Број говорника
5,2 милиона (недостаје датум)
латиница (словачка латиница)
Званични статус
Службени језик у
 Словачка
 Европска унија
 Чешка
 Србија (Војводина)
Признати мањински језик у
РегулишеСловачка академија наука, Језички институт Људовит Штур (словачки: Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)
Језички кодови
ISO 639-1sk
ISO 639-2slo (B)
slk (T)
ISO 639-3slk
Распрострањеност словачког језика
  Регије са већинским словачким језиком
  Регије са мањинским словачким језиком
{{{mapalt2}}}
Западни, централни и источни дијалекти словачког језика у Словачкој
Општине Војводине у којима је словачки језик у службеној употреби

Основна подела дијалеката и наречја словачког језика уреди

 • Централно/Средњословачки дијалекти (у јужним областима имају неке заједничке карактеристике са јужнословенским језицима)
  • Источнословачки дијалекти
   • Западнословачки дијалекти најближи чешком језику

Основна подела употребе словачког језика у Републици Србији (АП Војводини) уреди

 • Говорни словачки дијалект са доста архаизама и српских речи, који се користи у неформалној и приватној комуникацији.**
 • Стандардизован књижевни словачки језик, (чију је стандардизацију и кодификацију у 19. веку започео Људовит Штур), који се користи у јавној комуникацији, како писаној (књиге, часописи, новине, називи улица и јавних установа, документа итд.), тако и говорној (школство, верске организације, институције, установе, телевизија, радио итд.). **

Говорни језик, односно дијалект, који се користи у неформалној комуникацији у већини насеља, где живе Словаци у Републици Србији (АП Војводини) има своје различитости и специфичности, везане за свако насеље понаособ. Заснован је на средњословачким дијалектима у већини случајева. Изузетак је насеље Пивнице (општина Бачка Паланка), где преовлађује говор заснован на западнословачким дијалектима. Због специфичности, насталих услед контакта са другим језицима из окружења (српски, румунски, мађарски итд.) и дугогодишње географске одвојености од Словачке, може се говорити и о посебним панонско/равничарскословачким поддијалектима. Насупрот дијалектима, као основни комуникациони језички систем у јавној комуникацији (медијима, установама, књижевности и сл.) користи се стандардизован књижевни словачки језик, чије су основе кодификоване у 19. веку.

Примери из говорног словачког дијалекта у Републици Србији (АП Војводини) уреди

 • Pozdravujem ťa,Zdravím ťa, Nazdar,Ťao (/Pozdravujem ća,Zdravim ća, Nazdar,Ćao!/) — Здраво,Ћао!
 • Vitame Vás, Vitajte (/Vitame Vas,Vitajće!/) -Добродошли!
 • Ako si? Ako sa máš? (/Ako si? Ako sa maš?/) — Како си?
 • Čo robíš? (/Čo robiš?/) — Шта радиш?
 • Ako sa voláš? (/Ako sa volaš?/) — Како се зовеш?
 • Skäde si? Ja som z... (/Skeđe si? Ja som z.../) — Одакле си? Ја сам из..
 • Milo mi je (/Milo mi je!/) — Драго ми је!
 • Dobrô rano (/Dobrvo rano!/) — Добро јутро!
 • Dobrý dem (/Dobri đem!/) — Добар дан!
 • Dobrý večer (/Dobri večer!/) — Добро вече!
 • Dobrú noc (/Dobru noc!/) — Лаку ноћ!
 • Šťaslivo,Šťastnô (/Šćasljivo,Šćastnuo!/) — Срећно!
 • Chýbeš mi! (/Hibeš mi!/) –Фалиш ми!
 • Priatnô,Dobrú chuť!/ (/Priatnuo,Dobru huć!/) — Пријатно!
 • Na zdravie (/Na zdravje! /) — Живели!
 • Na zdravie (/Na zdravje!/) — На здравље!
 • Možnô (/Možnuo/) — Можда
 • Áno (/Ano/) — Да!
 • Nie (/Njie/) — Не!
 • Viem (/Vijem/) — Знам
 • Ne viem (/Nje vijem/) — Не знам
 • Prepáč/Izvinj (/Prepač/Izvinj/) — Извини!
 • Prosím vás (/Prosim vas/) — Молим вас!
 • Rozumiem (/Rozumijem/) –Разумем!
 • Ne rozumiem (/Nje rozumijem/) –Не разумем!
 • Zovárate po slovenský? (/Zovaraće po slovenski?/) — Говорите ли словачки?
 • No,trocha (/No,troha/) — Да,мало
 • Ni,ne zováram (/Nji, nje zovaram/) — Не, не говорим
 • Zovárajte pomali, prosím vás (/Zovarajće pomalji prosim vas/) –Говорите спорије молим вас
 • Ako sa povie/ vraví (/Ako sa povje/ vravi?../) — Како се каже?..
 • Ďakujem!/Chvála! (/Đakujem!,Hvala!/) — Хвала!
 • Ďakujem velmo pekne!/Ďakujem velmi pekne! (/Đakujem velmo peknje!,Đakujem velmi pekne!/) –Хвала веома лепо!
 • Ďakujem pekne/Ďakujem krásne (/Đakujem peknje!,Đakujem krasnje!/) –Хвала лепо!
 • Nemate začo! /Nemaš na čom! (/Njemaš začo!,Njemaš na čom!/) — Нема на чему!
 • Kcem ťa!/Milujem ťa!/Ľúbim ťa! (/Kcem ća!,Milujem ća!,Ljubim ća!/) — Волим те!
 • Kde je záchod/wc? (/Gđe je zahod/wc?/) — Где је вц?
 • Chodievaš semka často? (/Hođijevaš semka často/) — Долазиш овамо често?
 • Kelko to koštuje? (/Kelko to koštuje/) — Колико то кошта?
 • Vindi voka/Zindi nuka (/Vinđi voka,Zinđi nuka/) — Изађи напоље/Уђи унутра
 • Chojte/Prídite (/Hojće,Priđiće/) — Идите/Дођите
 • Chytro ozdrav! (/Hitro ozdrav!/)- Брзо оздрави!
 • Nahaj ma (/Nahaj ma/)- Остави ме!
 • Nak sa páči! (/Nak sa pači!/)- Изволи!
 • Pustite ma!/Pusťte ma! (/Pusćiće ma!/Pusćće ma!) — Пустите ме!
 • Odpustite mi! (/Odpusćiće mi! /) –Опростите ми!
 • Šťaslivi Nový Rok! (/Šćasljivi Novi Rok!/) — Срећна Нова Година!
 • Šťaslivie Vianoce! (/Šćasljivje Vjanoce!/) — Срећан Божић!
 • Veseli Štedrý Večer (Badňak) a Šťaslivie Vianoce! (/Veseli Šćedri Večer a Šćasljivje Vjanoce!/) — Весело Бадње Вече(Бадњак) и Срећан Божић!
 • Šťaslivá a Veselá Velká Noc! (/Šćastljiva a Vesela Velka Noc/) — Срећан и Весео Ускрс!
 • Šťaslive narodeniny!,Šťaslivie narodeniny!Šťaslivi roďendám (/Šćasljive narođenjini,Šćasljivije narođenjini,Šćasljivi rođendam) -Срећан рођендан!
 • Šťaslivie prazdniny/sviatky! (/Šćasljivije prazdnjini,svijatki/) — Срећни празници!
 • Čestítam/! (Čestitam/!/) — Честитам!
 • S poštuvaniem, Moje poštuvanie (/S poštuvanjijem,Moje poštuvanjije/) — С поштовањем ,Моје поштовање
 • Eden/Edom jazyk nikda nije dovôľňi/dosť(/Jeden,Edom jazik njigda njije dovuoljnji/dosć/) — Један језик никада није довољан/доста

Српске речи које се користе у говорном словачком дијалекту у Републици Србији (АП Војводини) уреди

 • Molba(/Molba/) — Молба
 • Kazna(/Kazna/) — Казна
 • Opomena(/Opomena/) — Опомена
 • Prekršaj(/Prekršaj/) — Прекршај
 • Rok(/Rok/) — Рок
 • Uhovor/Ugovor(/Uhovor/Ugovor/) — Уговор
 • Bezobrazní(/Beozbraznji/) — Безобразни
 • Prímerok(/Primerok/) — Примерак
 • Žalba(/Žalba/) — Жалба
 • Rešéne(/Rešenje/) — Решење
 • Porez(/Porez/) — Порез
 • Odbor(/Odbor/) — Одбор
 • Sávet(/Savet/) — Савет
 • Zádruga(/Zadruga/) — Задруга
 • Skupština(/Skupština/) — Скупштина
 • Upráva(/Uprava/) — Управа
 • Mesná zajednica(/Mesna Zajednjica/) — Месна заједница
 • Blagájna(/Blagajna/) — Благајна
 • Vrchovný Súd(/Vrhovni Sud/) — Врховни Суд
 • Nadimak(/Nadimak/) — Надимак
 • Deonica(/Deonica/) — Деоница
 • Divota(/Divota/) — Дивота
 • Delokrug(/Delokrug/) — Делокруг
 • Tišina(/Tišina/) — Тишина
 • Snímati(/Snjimati/) — Снимати
 • Niko(/Niko/) — Нико
 • Nemoj(/Nemoj/) — Немој
 • Ništa(/Ništa/) — Ништа
 • Nimalo(/Nimalo/) — Нимало
 • Nedoumica(/Njedoumica/) — Недоумица
 • Nesporazum(/Njeisporazum/) — Неспоразум
 • Ambulanta(/Ambulanta/) — Амбулатна
 • Prégled(/Pregled/-Преглед
 • Pritisak(/Pritisak/) — Притисак
 • Bólnica(/Bolnjica/) — Болница
 • Patike(/Patike/) — Патике
 • Gorňak(/Gornjak/)Горњак
 • Zájam(/Zajam/) — Зајам
 • Štédňa(/Štédnja/) — Штедња
 • Plantáža(/Plantáža/) — Плантажа
 • Ambaláža(/Ambaláža/) — Амбалажа
 • Pláža(/Pláža/) — Плажа
 • Masáža(/Masáža/) — Масажа
 • Garáža(/Garáža/) — Гаража
 • Vrédňi(/Vrednji/) — Вредни
 • Hitňí(/Hitnji/) — Хитни
 • Otkas/z(/Otkas/z/) — Отказ
 • Nálog(/Nalog/) — Налог
 • Burek(/Burek/) — Бурек
 • -{Burázer}–(/Burazer/) — Буразер
 • -{Bárut}–(/Barut/) — Барут
 • Bakšiš(/Bakšiš/) — Бакшиш
 • Arpadžík(/Arpadžik/) — Арпаџик/лук за сејање
 • Pekmes/z(/Pekmes/z/) — Пекмез
 • Ťošak(/Ćošak/) — Ћошак
 • Pánťiť(/Panćić/) — Памтити
 • Pedála(/Pedala/) — Педала
 • Vojska(/Vojska/) — Војска
 • Džezva(/Džezva/) — Џезва
 • Šagrt(/Šagrt/) — Шегрт
 • Šerbet(/Šerbet/) — Шербет
 • Ratluk(/Ratluk/) — Ратлук
 • Kuvarica(/Kuvarica/) — Куварица
 • Ťuskija(/Ćuskija/) — Ћускија
 • ...

Литература уреди

Спољашње везе уреди