Писмо

систем визуелних симбола забележених на папиру или другом медијуму, а који се користи за представљање појмова иѕражених у језику

Писмо је начин графичког представљања односно записивања језика. Наука која се бави изучавањем његовог настанка, врста и развоја назива се граматологија.

Глагол писати је највероватније настао од старословенског псати, у значењу урезивати. У старија времена су појмови писмо и писмено означавали слово. У значајном броју индоевропских језика се појам слова и букве изражава веома сличним речима, на основу чега се извлачи закључак да се у индоевропској заједници прво писало на буковој кори.

Садржај

Основне одликеУреди

Писмо је средство просторне и временске комуникације. У ширем смислу то је сваки систем видљивих облика (слика, симбола, знакова и њихових комбинација) намерно произведених у сврху меморисања и обавештавања; у ужем смислу, систем знакова који представљају одређене елементе говорног језика: поједине речи, слогове или гласове. Разликујемо неколико врста писама:

 • Појмовно (логографско)
 • Слоговно (појмовно - силабичко)
 • Словно (алфабет)

Ово су три развојне фазе писма, Данас се и даље користе све те врсте, мада је најчешће у употреби алфабет, а примитивније развојне фазе, користимо као помоћна средства у комуникацији.

Свако писмо има следеће одлике:

 • тачно дефинисан коначан скуп симбола (слова)
 • везано је за одређени језик који представља у графичком облику
 • комбинацијом симбола који чине писмо и правописних правила могу се изразити све речи једног језика
 • користи се за индиректну комуникацију између особе која пише и особе која чита

ИсторијаУреди

Сликовно писмоУреди

Претеча писма је комуникација помоћу разноразних предмета - сложено камење, шкољке, преломљене гранчице, стрелице, ватра, дим и сл. Познато је и quipu – конопац писмо, јужноамеричких Индијанаца Инка: на главни конопац обешени су мањи конопци са разнобојним чворовима, а распоред чворова и боје су указивале на одређену поруку. Сликовно писмо настаје када сличице, из фазе у фазу, дођу на одређени степен стилизације, и када се такав, одређени сликовни појам, договорно почиње употребљавати и то увек за исти појам. Већ се пећински човек у праисторији користио таквим начином споразумевања. Затим се различите сличице доводе у узајамни однос и стварају асоцијацију. Такав почетак сликовног писма се зове - Пиктографија.

Пиктограми су записи, или саопштења начињени низањем шематских сличица људи, животиња, предмета и сл. И данас је користе неки Индијанци и Ескими. Пиктограме читамо као симболе, а данас их користимо у саобраћају (саобраћајни знаци), на аеродромима, спортским објектима, хотелима (разна обавештења и ознаке) и слично.

Појмовно писмоУреди

Идеограми су шематизовани облици појединих слика који постају носитељи појединих речи и појмова, а који се могу доводити у односе и стварати асоцијације на апстрактне, афективне и релационе појмове. Тако се нпр. код кинеског писма идеограм „хао“ који означава „добро“ и „љубав“ гради спајањем слике мајке и слике детета. Идеограм „певати“ је сложен од идеограма - слике птице и слике уста. Идеограм „свађа“ од спајања две слике жене.

Пећински
цртежи
Савремени
пиктограми
Савремени
идеограми
Сумерски
идеограми
Диск са Крита
1700. год. пр. н. е.
         

Клинасто писмоУреди

У Месопотамији, Сумери су око 3400. год. п. н. е. вероватно створили најстарије писмо. У почетку су то логограми, знакови који представљају поједину реч. Ускоро долази до фонетизације клинастог писма, па знакови приказују гласове или гласовне групе. Тако је око 2500. год. п. н. е. клинасто писмо постало мешавина појмовног и слоговног писма. Клинови су настали утискивањем штапића у свежу глину. Временом знакови су полако изгубили своју почетну фигуративност.

Египатски хијероглифиУреди

И египатско писмо је убрзо изгубило свој идеографски карактер и постало појмовно и слоговно. На крају су Египћани сликовним знацима означавали и поједина слова, тј. гласове. Како се повећавао државни апарат, тако су Египћани имали потребу за једноставнијим писмом, па је у 3000. п. н. е. настало хијератско (свештеничко) писмо, а од 800. год. до 500. год. п. н. е. користи се демотско (народно) писмо.

Кинеско писмоУреди

Ово се писмо употребљава без неких већих и значајнијих промена већ око 4000 година. По својој форми кинеско писмо је сликовно писмо – јер се сваки појам обележава својом сличицом, али је по значењу то појмовно писмо. У прво време се писало вертикално, а данас се пише хоризонтално и то са лева на десно. Кинеско писмо има око 50.000 знакова.

Слоговно или силабичко писмоУреди

Овде се сваки знак односи на један граматички слог. Слоговно писмо се развило тако што се знак за појам (идеограм) или реч (логограм) почео односити само на први слог те речи, или се више идеограма кратких речи слагало заједно да би се добило приближни фонетски састав неке дуже речи.

Хебрејско
писмо
Писмо
девангари
Арапско
писмо
Римска
капитала
Римска
уницијала
         

Критско линеарно писмоУреди

Настало је почетком 2000. године п. н. е. (прво писмо у Европи) под утицајем египатске хијероглифике.

Хебрејско квадратично писмоУреди

Квадратично писмо Kethabh merruba зове се још и асирско писмо. Састоји се од 22 знака за косонанте, пише се са десна на лево, а одсутност вокала надокнађује се додатним знаковима, тачкицама или цртицама испод слова. Овакво писање се назива и масоретским знаковима или пунктацијом.

ДевангариУреди

Развило се у северној Индији из писма брахми у писмо деванагари ("писмо божанског града"). Чита се и пише са лева на десно. Дељења речи нема.

Арапско писмоУреди

Развило се у VII веку. Најстарији рукописи курана написани су куфским писмом, монументалним и углатим, веома погодним за урезивање. Временом, писањем на кожи и папирусу изгубило је своју укоченост и претворило се у насхи, претечу данашњег арапског писма. Арапско се писмо се чита са десна на лево, а слова су унутар речи повезана.

АлфабетУреди

У развојном ланцу писма алфабет се налази на крају. Од 26 до 36 знакова су графеми, а они представљају знакове за поједине гласове фонеме. Сматра се да су први творци алфабета Феничани, мада има и других теорија.

Каролиншка
минискула
Готичка
минискула
Ћирилички
натпис
Башчанска
плоча
Развој слова
А
         

Фенички алфабетУреди

Феничани су трговали са својим суседима, Египћанима и Вавилонцима. Познавали су њихово писмо, а за потребе записивања трговачких података развили су сасвим једноставне цртовне знакове - 22 слова.

Грчки алфабетУреди

Трговачким везама феничко је писмо стигло у Картагу, Шпанију и Грчку. Око X века п. н. е. настао је грчки алфабет. Реч алфабет долази од првих слова грчког писма - алфе и бете.

ЛатиницаУреди

Историја латинице почиње оснивањем Римске државе, VII - VI века п. н. е. Од II века п. н. е. Рим влада целим Средоземљем где се проширило и латиничко писмо. Познато је писмо Римска капитала, основа нашег данашњег писма, а разликујемо монументалну капиталу, квадратичну капиталу, рустичну капиталу; затим римски курзив. Од III века јавља се унцијала, а од VI до VIII века полуунцијала. Римска капитала уводи и нове начине украшавања слова: серифима (стопицама, посебним завршецима линија слова) и односом дебљих и тањих „пречки“, линија слова.

Каролиншка минискулаУреди

После пропасти Римског царства од poluuncijale настају бројна писма.

 • инсуларна минискула - Ирска
 • меровиншка минискула - Француска
 • лангобардска минискула - северна Италија
 • беневентанска минискула - средња и јужна Италија
 • западноготска (визиготска) минискула - Шпанија
 • каролиншка минискула - каролина - настала је у време владавине франачког краља Карла великог у VIII веку који је желео да обнови сјај Римског царства. У Аахену је основана чувена Академија с најугледнијим научницима тог доба. Приступило се реформи писма. Минискула значи да у писму нема великих слова. Велика слова писала су се капиталом која не познаје мала слова.

Готичка минискулаУреди

У раздобљу готике, око 1150. године каролиншка минискула се прилагођавала новом стилу: шиљастим торњевима, преломљеним луковима. Облици слова постају све ужи и виткији, а облине све шиљастије. Из готичке минискуле развијају се текстура, ротунда, швабачеп и фрактура.

Хуманистичка минискулаУреди

У XIV веку хуманизам се супротставља феудално - црквеној идеологији. Окрећу се антици и, сматрајући да је каролина античког порекла, прихватају је и зову „античко писмо“, littera antiqua, што је довело до назива антиква (што је било погрешно).

ГлагољицаУреди

Глагољица је словенско писмо, настало у IX веку на балканском полуострву. Користи карактеристичне кружиће, а као аутор глагољице често се узима Константин -Ћирил. Од XI века глагољицу истискује ћирилица, па се глагољица задржава једино у Хрватској. Око 1100. године на Крку, поред Башке, исклесана је Башћанска плоча која се сматра једним од најзначајнијих глагољских натписа.

ЋирилицаУреди

Од 30 слова колико их има ћириличка азбука, 26 је преузето из грчког алфабета, а остала су слова стилизована или преузета из глагољице. Као аутори ћирилице наводе се Константин[тражи се извор], Ћирило и Методије[тражи се извор], епископ Климент, цар Симеон Велики[тражи се извор] и др. Најстаријим ћириличким спомеником сматра се Самуилов натпис из 993. године. У XII веку настала је босанчица или босанска ћирилица, са примесама глагољице и латинице. Најстарији споменик на босанчици је Повеља Кулина Бана из 1189. године.

Типографско писмоУреди

У XV веку (1450. година) Јохан Гутенберг проналази помична - одвојена слова и штампарску машину, што ствара потребу за јасно одвојеним сваким знаком, тачним дефинисањем његовог облика и смештајем унутар расположивог правоугаоника.

Ренесансна антикваУреди

Развила се из хуманистичке минискуле (а ова из каролине). Појављује се 1465. године на отисцима штампара Евајнхајма и Панарца из свештеничког комплекса Субијако надомак Рима.

Прелазна антикваУреди

Према замисли краља Луја XIV била је основана 1692. године комисија француске академије која је за краљевску штампарију требало да изради савршену антикву.

Класицистичка антикваУреди

 • Дидоова антиква - 1775. г.
 • Бодонијева антиква

После 1800. године на развој писма има велики утицај индустријализација. Настају бројна писма, нпр. гротеск (испуштају се серифи).

Око 1900, у раздобљу сецесије, Ото Екман развија декоративно писмо. Сецесијска писма су карактеристична по својим биљним и геометризираним компонентама изразитог декора.

Све до недавно (око половине XX века) неговала се калиграфија или краснопис, који се базирао на могућностима пера да се извлаче дебеле и танке линије.

Појавом рачунара писма се цртачки обликују на екрану, што значајно повећава количину различитих типова слова, или рачунарским језиком - фонтова.

Види јошУреди

ЛитератураУреди

 • Општа историја писма, Драган Бараћ, 2004, Београд, Економика, ISBN 86-7113-107-6


Спољашње везеУреди