Paleomagnetizam

Paleomagnetizam je nauka koja proučava zapise o magnetskom polju Zemlje, sačuvanim u različitim magnetičnim mineralima tokom geološkog vremena. Proučavanja u geomagnetizmu pokazala su da se magnetsko polje Zemlje znatno menjalo tokom vremena, i to i u pogledu orijentacije i u pogledu intenziteta.

Paleomagnetičari proučavaju nekadašnje magnetsko polje merenjem orijentacije magnetskih minerala u stenama, stečene u vreme njihovog nastanka (remanentna magnetizacija), a zatim koriste metode, slične geomagnetizmu, da odrede kakva bi konfiguracija magnetskog polja Zemlje formirala proučavanu orijentaciju.

Grane paleomagnetizmaUredi

Paleomagnetska proučavanja dele se u nekoliko grana, u zavisnosti od razmere proučavanja:

Principi remanentne magnetizacijeUredi

Paleomagnetska proučavanja su moguća zbog toga što minerali bogati gvožđem, kao što je magnetit, mogu da „zapamte“ nekadašnje pravce Zemljinog magnetskog polja. Paleomagnetska svojstva se, u stenama, mogu sačuvati na tri načina.

Termalna remanentna magnetizacijaUredi

Minerali, izgrađeni od gvožđevitih i titanskih oksida, u bazaltu ili nekoj drugoj magmatskoj steni, mogu sačuvati pravac magnetskog polja Zemlje, kada stena, tokom hlađenja, dostigne Kirijevu temperaturu određenih minerala. Kirijeva temperatura magnetita, spinelske grupe gvožđe-oksida, je oko 580 °C, dok bazalt i gabro potpuno kristališu na temperaturama iznad 900 °C. Iz tog razloga mineralna zrna nisu orijentisana u pravcu magnetskog polja Zemlje. Međutim, u retkim slučajevima, mogu sačuvati podatke o orijentaciji ovog polja. Podatak o orijentaciji, sačuvan na ovaj način, naziva se termalna remanentna magnetizacija (TRM). Zbog složenih reakcija oksidacije, koje se mogu dogoditi tokom hlađenja magmatske stene nakon kristalizacije, orijentacija magnetskog polja Zemlje nije uvek ispravno sačuvana, niti je to glavni vektor magnetizacije. Bez obzira na to, podaci se dosta dobro čuvaju u bazaltima u okeanskoj kori, i bili su najznačajniji podaci u razvijanju teorije o širenju okeanskog dna, što je deo teorije tektonike ploča. TRM takođe može biti sačuvana u pećima za sušenje grnčarije, ognjištima, i sagorelim zgradama od cigala. Disciplina, zasnovana na proučavanju termoremanentne magnetizacije arheoloških materijala, naziva se arheomagnetsko datiranje.

Detritična remanentna magnetizacijaUredi

U potpuno drugačijem procesu, magnetska zrna u sedimentima mogu da se usmere u pravcu magnetskog polja, tokom ili nešto nakon depozicije. Ovaj proces poznat je kao detritična remanentna magnetizacija (DRM). Ako je magnetizacija stečena tokom depozicije zrna, rezultat je depoziciona detritična remanentna magnetizacija (dDRM). Ako je magnetizacija stečena nakon depozicije, ona se naziva post-depoziciona detritična remanentna magnetizacija (pDRM).

Hemijska remanentna magnetizacijaUredi

U trećem procesu, magnetska zrna mogu biti deponovana iz pokretnog rastvora, ili da budu formirana tokom hemijskih reakcija, ili mogu sačuvati pravac magnetskog polja u vreme formiranja minerala. Tada se kaže da je pravac polja sačuvan procesom hemijske remanentne magnetizacije (HRM). Mineral, koji na ovaj način može da sačuva karakteristike polja, obično je hematit, još jedan od oksida gvožđa. Klastične sedimentne stene (kao što je peščar), koje mogu biti crvene zbog sadržaja hematita, koji se formira tokom ili nakon dijageneze sedimenta, mogu sadržati korisne podatke hemijske remanentne magnetizacije, i magnetostratigrafija može biti zasnovana na ovim podacima.

PrimeriUredi

Paleomagnetski dokazi, i reverzije i pomeranje polova, bili su ključni i dokazivanju teorija o kretanju kontinenata i tektonike ploča, tokom šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog veka. Paleomagnetski dokazi se koriste u određivanju vremena nastanka nekih stena, kao i prilikom rekonstrukcije deformacione istorije delova Zemljine kore.

Magnetostratigrafija se često upotrebljava za određivanje starosti nalazišta fosila biljaka i životinja, kao i hominida.

Paleomagnetska proučavanja se kombinuju sa geohronološkim metodama, za određivanje apsolutne starosti stena, u kojima je zapisana magnetska istorija. Za magmatske stene, kao što je bazalt, obično se koriste metode kalijum-argon i argon-argon.

LiteraturaUredi

  • Gubbins D., Herrero-Bervera E. 2007. Encyclopedia of Geomagnetism and Paleomagnetism. Dordrecht: Springer
  • Lanza R., Meloni A. 2006. The Earth’s magnetism – An introduction for geologists. Berlin: Springer
  • Lowrie W. 2007. Fundamentals of Geophysics. New York: Cambridge University Press
  • Starčević M., Đorđević A. 1998. Osnove geofizike 2. Beograd: Univerzitet u Beogradu

Spoljašnje vezeUredi