Фосил (лат. fossus, у буквалном преводу „онај који је закопан“) је очувани остатак организма, његовог дела или трагова живота. Фосили дају податке о развоју органског света у прошлости, како се животна средина мењала кроз геолошку прошлост, о еволуцији и биогеографији живих бића. Фосили су много разноврснији него стене у којима се налазе и пружају више могућности за одређивање редоследа и старости догађаја у Земљиној кори. Фосили се најчешће сачувају у седиментним стенама, док се у метаморфним стенама јављају веома ретко.

Окамењено дрво сторено перминерализацијом. Унутрашња структура и годови су очувани током процеса.

Фосиле и историју живота проучава наука палеонтологија кроз своје дисциплине.

ПоделаУреди

Фосили могу бити:

  • Прави фосили“, који се деле на:
  1. карактеристичне фосиле - то су фосили који имају врло мало вертикално распрострањење, тј. веома брзу еволуцију. Они су ограничени на наслаге таложене у једном краћем геолошком раздобљу, а имају велико географско распрострањење.
  2. перзистентне фосиле - фосили који имају веома велико вертикално распрострањење, тј. веома спору еволуцију, тако да на основу њих није могућа одредба старости седимената који их садрже.
  3. фацијалне фосиле - то су фосили који карактеришу једну одређену средину. Они су уско ограничених еколошких својстава и њихов налазак у једном слоју је добар индикатор некадашње животне средине. Најтипичнији пример фацијалних фосила су спрудотворни корали. На основу њих изводи се закључак да је седимент настао под следећим условима: топло море, мала дубина, много светла, велика количина кисеоника и чиста вода нормалног салинитета.
  • Субфосили - то су фосили из историјског доба, који нису прошли цео пут фосилизације.
 
Минерал пиролузит
  • Псеудофосили - то су творевине неорганског порекла, које подсећају на неку биљку. Обично је то дендритични агрегат минерала пиролузита.
  • Трагови живота, који се деле на:
  1. трагове кретања
  2. трагове храњења (трагови по седименту, убадање и бушење седимената, трагови боравка, копролити).
  • Живи фосили“ - то су представници врста насталих у даљој геолошкој прошлости, који живе на малим и изолованим местима, и нису битно еволуирали од настанка.

Спољашње везеУреди