Peukest ili Peukesta (grč. Πευκεστας, 4. vek p. n. e.) je bio jedan od vojskovođa Aleksandra Makedonskoga i dijadoh. Poznat je po tome što je u svim bitkama ispred Aleksandra Makedonskoga nosio sveti štit iz Troje. Spasio je Aleksandru život, pa je imenovan za satrapa Persije. I nakon Aleksandrove smrti ostao je satrap Persije. Predvodio je vojsku gornjih satrapija u bici protiv Pitona. Zajedno sa Eumenom borio se protiv Antigona Jednookog, Pitona i Seleuka Nikatora.

Nosilc svetoga štita iz hrama trojanske Atine uredi

Sin je Aleksandra iz Mijeze, gde je Aristotel učio Aleksandra Makedonskoga i kraljevske paževe. Prvi put se pominje u istorijskim izvorima kao trijerarh za vreme indijskoga pohoda. To dokazuje da je bio visokoga statusa i dosta bogat. U svim bitkama Peukest je ispred Aleksandra Makedonskoga nosio sveti štit, koji je Aleksandar Makedonski uzeo iz Atininog hrama u Troji.

Peukest je spasio Aleksandra Makedonskoga uredi

Mali su bili najratobornije indijsko pleme. Aleksandar Makedonski je iznenadio Male, jer ih je iznenada napao tamo gde ga nisu očekivali. Aleksandar je napao prešavši pustinju, a Malijci su očekivali da on napadne sa severa. Da bi ohrabrio svoju vojsku Aleksandar se prvi preko lestava popeo na bedeme malske tvrđave. Različiti izvori različito opisuju isti događaj, ali svi se slažu da je Peukest spasio Aleksandru život. Prema Plutarhovoj verziji nakon što su se polomile lestve na bedemu sa Aleksandrom je ostalo nekoliko pratilaca, a jedan od njih bio je Peukest. Aleksandar je tada sa dvojicom štitonoša Limnajem i Peukestom skočio među neprijatelje. Napadnuti su sa svih strana. Dok je štitio kralja Limnaj je poginuo, a Peukest je ranjen. Aleksandar je tada bio višestruko ranjen.

Prema Diodorovoj verziji kada su se polomile lestve Aleksandar je sam ostao na bedemu. Sa svih strana su ga napadali Indijci. Dobio je više udaraca, a kada je pogođen strelom pao je na kolena i tada je jedan Indijac pritrčao da ga ubije. Međutim Aleksandar se odbranio i izazivao je Indijce. Tada je Peukest uspeo da se popne i prvi je zaštitio kralja svojim štitom. Nakon njega došli su i ostali, zauzeli grad i krvavo se osvetili Malijcima.

Prema Arijanovoj verziji Aleksandar se penjao uz lestve iza štita. Za njim je išao Peukest, koji je nosio sveti štit, koji su uzeli iz hrama trojanske Atine. Taj štit je Peukest trebalo da nosi ispred Aleksandra u svim bitkama. Iza njih penjao se Leonat, pa onda Abrej. Iza njih slomile su se lestve. Indijci su ih napali na bedemu, a zasipali su ih i strelama. Aleksandar je nakon toga skočio sa bedema među Indijce i u sukobu im je ubio vođu. Peukest, Abrej i Leonat su skočili za Aleksandrom. Abrej je tu poginuo, a Aleksandar je bio teško ranjen strelom u prsa i izgubio je svest. Kada je Aleksandar pao Peukest ga je branio od drugih strela svetim štitom, a Leonat ga je branio sa druge strane. Leonat i Peukest su tada isto bili ranjeni i sačuvali su Aleksandra dok nisu došli ostali Makedonci.

Aleksandar ga proglapšava osmim telohraniteljem i satrapom Persije uredi

Zbog Peukestovih velikih zasluga što mu je spasio život Aleksandar Makedonski imenovao ga je za osmoga telohranitelja, iako je do tada bilo uobičajeno da ih ima sedam. Osim toga odredio je i da Peukest bude satrap Persije. Samo njemu je Aleksandar dozvolio da nosi persijsku odeću. Jedino je on od svih važnijih Makedonaca naučio persijski jezik. U Suzi je Aleksandar Peukestu i ostalim telohraniteljima stavio zlatnu krunu na glavu. Bio je u Vavilonu u vreme kada je Aleksandar umro. U to vreme doveo je novoregrutovanih 20.000 persijskih strelaca i praćkaša, uglavnom Kosejaca i Tapurijaca. I nakon Aleksandrove smrti ostao je satrap Persije i po podeli u Vavilonu i po podeli u Triparadisu.

Borba protiv Pitona uredi

Peukest je imao veoma značajnu satrapiju i uživao je veliki ugled. Satrap Medije Piton uzeo je titulu satrapa gornjih satrapija i isterao je 318. p. n. e. satrapa Partije i na to mesto postavio svoga brata Eudama. Svi okolni satrapi uključujući Peukesta su se zbog toga udružili i isterali su Pitona i Eudama iz Partije. Piton je nakon toga pozvao Seleuka Nikatora da mu pomogne.

Peukest je glavni zapovednik vojske gornjih satrapija uredi

Satrapi gornjih satrapija su skupili vojsku na jednom mestu i udružili se sa Eumenom. Zapovedništvo udružene satrapske vojske preuzeo je Peukest. Peukestova vlastita vojska imala je 10.000 persijskih strelaca i praćkaša, 3.000 pešaka, 600 grčkih konjanika i 400 persijskih konjanika. Vojske su mu poslali i satrapi Tlepolem, Stasandar, Sibirtije, Oksijart i Eudam. Udružena vojska gornjih satrapija imala je 18.700 pešaka i 4.600 konjanika. Sa Eumenom su se sastali u Suzi. Pojavio se problem komandovanja udruženom vojskom gornjih satrapija i Eumena. Peukest je smatrao da on treba da komanduje jer ima najviše vojnika. Dogovorili su se ipak o zajedničkoj komandi.

Antigon, Seleuk i Piton protiv Eumena uredi

Kada je Antigon sledeće godine dogovorio o savezu sa Seleukom i Pitonom krenuli su kreko Tigra prema Eumenovoj vojsci, koja se nalazila kraj Suze. Eumen i Antigen su tada tražili od Peukesta da im pošalje 10.000 strelaca. Peukest se najpre oglušio na njihovu molbu, jer mu nisu poverili vrhovnu komandu. Međutim pošto je znao da ako Antigon Jednooki pobedi da može ostati bez satrapije, ipak im je poslao 10.000 strelaca. Eumenova vojska se tada pred Antigonom povlačila prema Persiji.

Problem vrhovne komande u zajedničkoj vojsci uredi

Kada je Eumenova vojska došla do Persije Peukest je pokušavao da se dodvori vojsci da bi dobio vrhovnu komandu. Peukest je postao popularniji, jer je celo vreme častio vojsku iz prihoda svoje satrapije. Međutim Eumen je pribegao lukavstvu. Objavio je jedno lažno pismo, po kome dolazi Poliperhon sa velikim delom kraljeve vojske. Pismo je izazvalo promenu raspoloženja i Eumen je ponovo stekao prestiž.

Bitka kod Paretakene uredi

U bici kod Paretakene 317. p. n. e. sukobile su se vojske Eumena i Antigona Monoftalmosa. Antigon i njegovi saveznici Piton i Seleuk Nikator imali su 28.000 pešaka, 8.500 konjanika i 65 slonova. Eumenova vojska, u kojoj su bili Srebreni štitovi i Peukestova vojska gornjih satrapija imala je ukupno 35.000 pešaka, 6.100 konjanika i 114 slonova. U toj bici Eumen je imao gardu( agemu ) od 300 konjanika, a Peukest i Antigen su zajednički delili gardu od 300 konjanika. U sredini bitke i nakon velikih gubitaka pobedio je Eumen, najviše zahvaljujući „srebrenim štitovima“. Međutim kako su srebreni štitovi pojurili na poražene neprijatelje otvorila se Eumenova borbena linija, pa je Antigon to iskoristio, projahao kroz otvor i zadao bočni udar Eumenovome krilu. Nakon toga obe strane su okupljale raspršene jedinice, a kada je pala noć povukli su se u logor. Iako je tada Antigon imao više gubitaka bitka se može smatrati nerešenom.

Pred bitku kod Gabjene uredi

Eumenova i Peukestova vojska zimovala je jedna od druge udaljena i do 175 kilometara. Antigon Monoftalmos je odlučio da to iskoristi, pa je krenuo direktnim kraćim putem kroz pustinju da ih iznenadi. Na tom putu kroz pustinju mrazevi i vetrovi zadavali su njegovoj vojsci mnogo nevolja, pa su morali ložiti vatre. Domaće stanovništvo odmah je obavestilo Peukesta o neprijateljskoj vojsci. Pošto su im vojske zimovale po udaljenim krajevima Peukest se preplašio, ali Eumen je bio dovoljno pribran, pa je smislio kako da zadrži Antigona dok mu ne stigne vojska. Zapalili su mnoge vatre po okolnim planinama, pa je Antigon pomislio da ima mnogo vojske po okolnim brdima i bio je prisiljen da promeni plan.

Bitka kod Gabjene uredi

U bici kod Gabjene 316. p. n. e. Antigonova vojska imala je 22.000 pešaka, 9.000 konjanika i 65 slonova. Eumen je imao na raspolaganju 36.700 pešaka, 6.000 konjanika i 140 slonova. Bitku su započeli slonovi i konjica dizanjem velike prašine, pa je Antigon odlučio da to iskoristi. Pod zaštitom prašine poslao je deo konjice da osvoji neprijateljsku komoru. Prema Diodorovim tvrdnjama Antigon Jednooki je započeo bitku preplašivši svojom konjicom Peukesta, koji se onda povukao. Srebreni štitovi su se hrabro borili i bili su nadmoćniji. Kada je Eumen saznao da mu je pala komora i da se Peukest povukao pokušao je da ih sakupi i počne novu konjičku bitku, ali ovi su odbijali poslušnost. Srebreni štitovi su zbog gubitka komore stupili u pregovore sa Antigonom, pa su mu isporučili Eumena da bi dobili natrag komoru.

Nije više satrap uredi

Antigon je video da Persijanci jako cene Peukesta. Prvo mu je oduzeo satrapiju. Peukesta je varao obećavajući mu neki visoki položaj, a onda ga je isterao iz Persije. Izgleda da je kasnije bio aktivan na dvoru Demetrija Poliorketa negde nakon bitke kod Ipsa.

Vidi još uredi

Izvori uredi