Plinta je arhitektonski izraz za nižu profilaciju podijuma ili platforme na kojoj sjedi stub, pedestal ili skulptura. U klasičnoj arhitekturi plinta je četvrtasti blok srednje visine ispod stuba.

Antička grčka plinta.