Polarna klima je klima zastupljena u polarnim predelima južno i severno od 66° jgš i sgš. Karakterišu je izuzetno hladne, duge i oštre zime i veoma kratka i prohladna leta. Temperature se kreću u rasponu od -70°C (Antarktik) do —50°C (Grenland) zimi, i leti maksimalno do 0°C. Količina padavina je mala 200-300 milimetara, u nekim delovima Antarktika svega 100 mm, a oblačnost je neznanta. Rasprostranjena je na Grenlandu, polarnim ostrvima i u okvirima granice stalnog leda na severnoj polulopti, a na Antarktiku i obližnjim ostrvima, na južnoj polulopti, gde se izdvaja i Antarktička klima.

Zone polarne klime (klasa E) po Koppen-u

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Mastilo, N. (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd